နအဖ မိစၧာတပ္ေတြ ဘုရားကိုေခါင္းျဖတ္သတ္ၾကသည္

နအဖ မိစၧာတပ္ေတြ ဘုရားကိုေခါင္းျဖတ္သတ္ၾကသည္

Monday, September 1, 2008

တိုက္ပြဲသို႔ ...

entry-content'>

ကဲ …
ရဲရင္ထြက္
တက္မျဖဳတ္
သုတ္သုတ္လွမ္း
ရာဇ၀င္ပန္းပြင့္ျဖဴျဖဴ
ဘယ္သူ နမ္းၾကဴရဲသလဲေဟ့ … ။

(၁၉၈၈ ခုႏွစ္ အေရးေတာ္ပံုကာလတြင္ အမည္မသိ ကဗ်ာဆရာတဦးမွ ေရးသားသည္)


Rest of your post

No comments: