နအဖ မိစၧာတပ္ေတြ ဘုရားကိုေခါင္းျဖတ္သတ္ၾကသည္

နအဖ မိစၧာတပ္ေတြ ဘုရားကိုေခါင္းျဖတ္သတ္ၾကသည္

Thursday, August 28, 2008

ေ႐ႊ႐ုပ္တု

entry-content'>

ရဲေဘာ္
ေႏြလည္ေန႔ရက္တရက္မွာ
ငါတို႔ကို ရဲေဘာ္ခြဲထြက္သြားခဲ့တယ္။

ရဲေဘာ္ရဲ႕စ်ာပနကို
ငုိ႐ႈိက္ျခင္းနဲ႔ ပို႔ေဆာင္ဂုဏ္ျပဳဖို႔
ငါတို႔မွာ အခ်ိန္မရွိ။

ရဲေဘာ္ရဲ႕ ႐ုပ္တုကို
ယဥ္ေက်းစြာထုလုပ္ဖို႔ … ၿပီးေတာ့
ထိုက္တန္စြာ ထုလုပ္ဖို႔
ငါတို႔မွာ ေ႐ႊသားမရွိ။

ဒါေပမယ့္
ေသြးေတြ႐ႊဲနစ္ေနတဲ့
ရဲေဘာ္ရဲ႕ အက်ႌကို
ငါတို႔ အလံထူလို႔
ေရွ႕သို႔ ေရွ႕သို႔
ေရွ႕ဆီကို သြားေနၾကတယ္ဆိုရင္
ႏွစ္ႏွစ္ခ်ဳိက္ခ်ဳိက္
အိပ္ေပ်ာ္လိုက္ပါေတာ့ ရဲေဘာ္။

ေဌးေအာင္

Rest of your post

No comments: