နအဖ မိစၧာတပ္ေတြ ဘုရားကိုေခါင္းျဖတ္သတ္ၾကသည္

နအဖ မိစၧာတပ္ေတြ ဘုရားကိုေခါင္းျဖတ္သတ္ၾကသည္

Saturday, September 29, 2007

အထူးအသိေပးခ်က္ -

entry-content'>

29 - 9 - 2007
နအဖအစိုးရ၏ ရက္စက္ရမ္းကားမွဳမ်ားကို သိေနေတြ့ေနျမင္ေနႀကားေနႀကရေသာ အလုပ္သမား၀န္ထမ္း အေပါင္းတို ့ - လာမည္ ့ တနလၤာေန ့တြင္
အေထြေထြအလုပ္သမားသပိတ္ စတင္ရန္အတြက္၊ အလုပ္မ်ား ရုံးမ်ား ကုမၼဏီမ်ားမွအစ မည္သည့္ စက္ရုံအလုပ္ရုံမက်န္ လုံး၀ လုံး၀ မသြားႀကရန္ႏွင့္ ရဟန္းရွင္လူမ်ား ဦးေဆာင္လ်က္ရွိေသာလူထုတိုက္ပြဲႀကီးႏွင့္အတူ အေထြေထြအလုပ္သမားသပိတ္ႀကီး စတင္ႀကပါရန္ အထူး၊ႏွဳိးေဆာ္အပ္ပါသည္။ ျပည္သူ ့၀န္ထမ္းဆိုသည္မွာ ျပည္သူအေပၚသစၥာေစာင့္သိရန္ ျဖစ္ပါသည္။ ဘာသာသာသနာနွင့္လူမ်ဳိးကို ဖ်က္ဆီးေနေသာ နအဖအား ေစာင့္သိရန္မဟုတ္။ နအဖရဲ ့ လည္ပတ္ေနတဲ့ စက္ယႏၱယားမွန္သမွ် ရန္တန္ ့ရန္ အစြမ္းကုန္ ျပည္သူ ့၀န္ထမ္းအားကို ျပႀကပါစို ့။ ခံစားေနႀကရေသာ ျပည္သူအား ငဲ့ညွာစြာျဖင့္ လက္တြဲႀကပါစို ့။ ဟု နစ္ေနမန္းမွ ေရးသားထားသည္။

No comments: