နအဖ မိစၧာတပ္ေတြ ဘုရားကိုေခါင္းျဖတ္သတ္ၾကသည္

နအဖ မိစၧာတပ္ေတြ ဘုရားကိုေခါင္းျဖတ္သတ္ၾကသည္

Saturday, September 29, 2007

အခြင့့္အခါေကာင္းကို အရယူ

entry-content'>

ခိုင္လုံေသာ သတင္းေပးပို ့ခ်က္အရ - ဒီေန ့တြင္ ကုလကိုယ္စားလွယ္ရွိေနေသာေႀကာင့္ စစ္တပ္မွ အေပၚကို ေျခာက္လွန္ ့ေထာင္ေဖာက္ျခင္းမွ လြဲျပီး ျပစ္ခတ္သတ္ျဖတ္မွဳမလုပ္ရန္ အထက္မွအမိန္ ့ေပးထားေႀကာင္းသိရပါတယ္။ ျပည္သူလူထုနဲ ့အတူ ပူးေပါင္းပါ၀င္ႀကဖို ့မိမိတို ့နီးစပ္ရာကို အေႀကာင္းႀကားေပးပါ။ဟု နစ္ေနမန္းမွ ေရးသားထားသည္။

No comments: