နအဖ မိစၧာတပ္ေတြ ဘုရားကိုေခါင္းျဖတ္သတ္ၾကသည္

နအဖ မိစၧာတပ္ေတြ ဘုရားကိုေခါင္းျဖတ္သတ္ၾကသည္

Saturday, September 29, 2007

တိုက္ပြဲလမ္းေပၚက မိုးကုတ္

entry-content'>

ဆႏၵျပမႈ အႀကီးအက်ယ္ အေစာပိုင္းက ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ မိုးကုတ္ျမိ့ဳတြင္ ယေန႔တြင္ စစ္ကားႏွင့္ရဲ ပူးေပါင္းထားေသာ ထရပ္ကား ၁၁ စီးက ျမိ့ဳလယ္ လမ္းမမ်ားေပၚတြင္ လွည့္ပတ္ေနသည္။ ယခင္ တပ္စြဲထားေသာ စစ္တပ္ မဟုတ္ဘဲ တပ္အသစ္မ်ား ခ်ထားခဲ့ျခင္း ျဖစ္ျပီး ရဲမ်ားလည္း တိုးခ်ထားသည္။

ယမန္ေန႔က မိုးကုတ္ျမိ့ဳတြင္ သံဃာေတာ္မ်ားႏွင့္ ျပည္သူလူထု ၈ ေထာင္ေက်ာ္က လမ္းေလ်ွာက္ ဆႏၵျပျခင္း ျပဳလုပ္ခဲ့ၾကသည္။

မိုးကုတ္ ေဖာင္ေတာ္ဦးေက်ာင္းမွ ေန႔လည္ ၂ နာရီခြဲခန္႔တြင္ ထြက္ျပီး ျမိ့ဳတြင္း လွည့္လည္ကာ “လူအခ်င္းခ်င္း ႏွိပ္စက္ျခင္း ကင္းေဝးၾကပါေစ။” “ေမတၱာစြမ္း ကမၻာလႊမ္း ျငိမ္းေအးၾကပါေစ။” “ျပည္သူဆႏၵ ျပည့္ဝပါေစ” ရြတ္ဆိုကာ လမ္းေလွ်ာက္ ဆႏၵျပခဲ့ၾကျခင္း ျဖစ္သည္။

ေဖာင္ေတာ္ဦး၊ ရုပ္ရွင္ရံုလမ္း၊ ေအာင္ခ်မ္းသာလမ္း၊ ေရႊဂံုသာ၊ ပိတ္စြယ္၊ ေအာင္ခ်မ္းသာတုိ႔သို႔ လွည့္လည္ခဲ့ၾကသည္။

ေအာင္ခ်မ္းသာ ေက်ာင္းေရွ့တြင္ လံုျခံဳေရးမ်ားႏွင့္ ထိပ္တိုက္ ရင္ဆိုင္မႈ ျဖစ္ပြားခါနီး အေျခအေန ေရာက္ရွိခဲ့ေသာ္လည္း ဆႏၵျပသူမ်ားက ေရွာင္ကြင္းကာ လူစုခြဲခဲ့သည္။ ဟု ဆံုဆည္းရာမွ ေရးသားထားသည္။

No comments: