နအဖ မိစၧာတပ္ေတြ ဘုရားကိုေခါင္းျဖတ္သတ္ၾကသည္

နအဖ မိစၧာတပ္ေတြ ဘုရားကိုေခါင္းျဖတ္သတ္ၾကသည္

Thursday, October 4, 2007

ေျပာက္ၾကားရဲေဘာ္

entry-content'>

• သတၱိ၊ ဦးေႏွာက္၊ ပါးနပ္လည္၀ယ္မႈ၊ သံဓိဌာန္ ခုိင္မာမႈ
• လက္ေျဖာင့္ျခင္း၊ လက္နက္မ်ဳိးစုံအေၾကာင္း အေျခခံအားျဖင့္ သိနားလည္ျခင္း
• ထုိးထြင္းၾကံဆႏုိင္စြမ္း (အမွီအခိုကင္းစြာ ကုိယ့္ဟာကုိယ္ ဆုံးျဖတ္လုပ္ႏုိင္စြမ္း)၊ ေပါ့ပါးသြက္လက္စြာ လႈပ္ရွားႏုိင္စြမး္၊ ေျပာင္းလြယ္ျပင္လြယ္ျဖစ္မႈ၊ ဘက္စုံႏွံ႔စပ္ ကြ်မ္းက်င္မႈ၊ ဘယ္အေနအထားမဆုိ ခ်ဳပ္ကိုင္ႏုိင္စြမး္
• အပင္ပန္း အဆင္းရဲခံႏုိင္ရည္၊ ငတ္ျပတ္ခံႏုိင္ရည္၊ အၿမဲသတိရွိမႈ၊ စိတ္ရွည္မႈ (ဂမူးရႈးထုိး မဆင္မျခင္ မလုပ္ျခင္း)၊ စိတ္ဓာတ္မက်ျခင္း၊ ေျခရာလက္ရာ သဲလြန္စမခ်န္ျခင္း
• လုံ႔လ၊၀ီရိယနဲ႔ ရုိးသားမႈ
• မ်က္ႏွအမူအရာ ဟန္ေဆာင္ဖုံးကြယ္တတ္ျခင္း၊ ေခါင္းေအးျခင္း၊ စာရြက္စာတမ္း၊ မွတ္ပုံတင္အတုမ်ား ဖန္တီးသုံးစြဲတတ္ျခင္း၊
• ရန္သူ႔ဆီ ေပၚေနသူ မျဖစ္ေစရ၊
အခက္အခဲ ရင္မဆုိင္ႏုိင္၊ စိတ္မရွည္ႏုိင္ေတာ့ရင္ အနားယူႏႈတ္ထြက္ပါေစ။

အေနအထုိင္။ ။
• သာမန္လူထက္ ပုိမထူးျခားေစရ၊ ပတ္၀န္းက်င္အေျခအေနနဲ႔ ကိုက္ညီေအာင္ ၀တ္စားေနထုိင္
• ပတ္၀န္းက်င္ ေလ့လာအား၊ ရန္သူ႔အေျခအေန ေလ့လာအားေကာင္းရမည္
• ျဖစ္ႏုိင္သေရြ႔ ပုံမွန္အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းအလုပ္လုပ္ၿပီးေန
ရည္မွန္းခ်က္
• သုတ္သင္ကြပ္မ်က္ေရး
• ေဖာက္ခြဲေရးႏွင့္ ဖ်က္ဆီးေရး
• ေငြေၾကးဥစၥာ ပစၥည္း သိမ္းယူေရး(၄င္းအားျဖင့္ ရဲေဘာ္တဦးခ်င္း စား၀တ္ေနေရး ေျဖရွင္း၊ လုိအပ္သည့္ လက္နက္ပစၥည္း မ်ား၀ယ္္
အတတ္ပညာပုိင္းျပင္ဆင္မႈ။ ။ အဓိကက်၊ ကြ်မ္းက်င္ေအာင္ေလ့က်င့္
• လက္နက္ငယ္ ကိုင္တြယ္ပစ္ခတ္နည္းႏွင့္ ေဖါက္ခြဲေရး၊ လက္ေျဖာင့္ေရး (အဓိက)
• မုိင္းႏွင့္ ဗုံးလက္ေတြ႔လုပ္နည္း
• အမွည့္ေခြ် တုိက္ပြဲနည္းပညာႏွင့္ အဖ်က္လုပ္ငန္းနည္းပညာ
• လက္နက္မဲ့ကုိယ္ခံပညာ
• ေျခလ်င္ေတာင္တက္၊ေရကူးေလွေလွာ္၊ ေရငုပ္ေတာလုိက္
• ကားေမာင္းဆုိင္ကယ္ေမာင္း၊ စက္ေလွ ေမာ္ေတာ္ေမာင္း၊ ယာဥ္စက္ျပင္
• ေရဒီယုိ တယ္လီဖုံး ကြန္ျပဴတာ ေ၀ၚကီေတာ္ကီ ဆက္သြယ္ေရး GPS ကြ်မး္က်င္ေရး
• ေျမအေနအထားႏွင့္ အကြာအေ၀း ခန္႔မွန္းျခင္း၊ ေျမပုံဖတ္ေျမပုံဆြဲပညာ
• ေရွးဦးသူနာျပဳနည္း၊ သာမန္ အေသးစားခြဲစိတ္ကုသနည္း၊ ေဆး၀ါးမ်ားအေၾကာင္း
• စာရြက္စာတမ္းအတုလုပ္ငန္း
အဆင့္ျမင့္ ေလ့က်င္ေရးစခန္းသုိ႔ အေျခခံလက္ေတြ႔အလုပ္ ျဖတ္သန္းၿပီးသူသာ တက္ခြင့္ေပး၊
လက္နက္ငယ္။ ၊
• အေပါ့စားစက္ေသနတ္ငယ္၊ ေအေကဒင္ေခါက္ (ဒင္ရွည္ ေျပာင္းရွည္ မသင့္ေတာ္)။ က်ည္ေရေသာက္ျမစ္စဥ္းစား
• .၃၈ ေျခာက္လုံးျပဴးပစၥတုိႏွင့္ ဆုိင္လင္ဇာ
• လက္ပစ္ဗုံးမီးခုိးဗုံး (ဆုတ္ခြာေရးအတြက္)
• တလုံးေျပာင္း (ညတုိက္ပြဲအတြက္) ေျပာင္းျဖတ္ထား
• လက္ေျဖာင့္ေရးအတြက္ ေလေသနတ္ အျပင္းစား(နံပါတ္တူးသုိ႔မဟုတ္ ေလထုိးေလေသနတ္) နဲ႔ ေလ့က်င့္၊ စႏုိက္ပါ အဆင့္ျဖစ္ေအာင္ ေလ့က်င့္။
• လက္နက္ျပင္ပညာတြင္ခုံ ပန္းပဲ
• မုိလုိေတာ့ဗ္ ပုလင္းဗုံး။ ယမ္းနက္ဗုံး၊ အမိုးနီးယား ဓာတ္ေျမၾသဇာဗုံး ထုတ္လုပ္ေရးႏွင့္ ကိုင္တြယ္အသုံးခ်ေရး (ၾကာၾကာေလွာင္မထားဘဲ အျမန္အသုံးခ်၊ အဆင့္ျမင့္ႏုိင္ငံျခားျဖစ္ဗုံးမ်ား ကာလတခုေလွာင္ထားႏုိင္)
• လုိအပ္တာမ်ား ၀ယ္ယူ သုိ႔မဟုတ္ သိမ္းယူ လုယူ
ရန္ငါ စစ္ေဒါက္တုိင္မ်ား
1. ေထာက္ပုိ႔
2. ေဆး၀ါး
3. ေထာက္လွမ္းေရး
4. ဆက္သြယ္ေရး
စုဖြဲ႔မႈ။ ၊ အဖြဲ႔ငယ္တဖြဲ႔႔ကို ၄-၅ေယာက္ထား၊ အဖြဲ႔ငယ္ ၂ဖြဲ႔ကို တပ္စိတ္တစိတ္၊ ဒီထက္ ပုိျမင့္တဲ့ ဖြဲ႔စည္းမႈ မလုပ္ရန္။ အဖြဲ႔ငယ္အားလုံး အမွီခုိကင္းကင္းလုပ္၊ မဟာဗ်ဴဟာ စစ္ဦးစီးဌာနခ်ဳပ္႒ သီးျခားညႊန္ၾကားခ်က္ မရွိရင္ ကုိယ့္ထုိးထြင္း ေရွ႔ေဆာင္မႈနဲ႔ကိုယ္ ၾကိဳက္သလုိတုိက္။
လုပ္ငန္းတာ၀န္
ေထာက္ပံေရး။ ၊ ယာဥ္၊ ေငြ၊ လက္နက္၊ ခဲယမ္း၊ ဗုံး-မုိင္း
လုိအပ္သလုိ ၀ယ္-သိမ္း-လု
နည္းဗ်ဴဟာ။ ၊
• ထုိးစစ္လကၡဏာ
• အျမန္တုိက္-အျမန္ဆုတ္ ရင္ဆုိင္တုိက္ပြဲႏွင့္ အဆုံးအျဖတ္တုိက္ပြဲေရွာင္။ အျမန္အဆုံးသတ္တုိက္ပြဲတုိက္။
• မဟာဗ်ဴဟာအရ ေႁခြစစ္
အားသာခ်က္
• အလစ္အငုိက္ရ
• ေျမအေနအထားပုိင္
• လ်င္ျမန္လႈပ္ရွားႏုိင္စြမး္
• သတင္းေထာက္လွမ္းေရးေကာင္း
• ျပတ္သားျမန္ဆန္စြာဆုံးျဖတ္
• ရန္သူ ပုိ႔-ဆက္-ေထာက္ လမ္းဖ်က္
ပစ္မွတ္
• ဘဏ္
• စက္မႈလုပ္ငန္း (ကပစအပါအ၀င္)
• စစ္စခန္း စစ္အေဆာက္အဦး
• ေထာင္ ရဲစခန္း
• အစုိးရရုံးဌာန အစုိးရအသင္းအဖြဲ႔
• မီဒီယာ (သတင္းစာ၊ အသံလႊင့္ရုံ၊ ရုပ္သံလႊင့္ရုံ)
• အစုိးရယာဥ္ယႏၱရား
• ေလာင္စာဆီ သုိေလွာင္ရုံႏွင့္ ေရနံခ်က္စက္ရုံ
• သေဘာၤဆိပ္ႏွင့္ သေဘာၤ
• ေလဆိပ္ႏွင့္ေလယာဥ္
• အေရးၾကီးပုဂၢိဳလ္ခရီးစဥ္ လမ္းေၾကာင္း
• ပစၥည္းဂုိေဒါင္ႏွင့္ ကားစခန္းကားဂုိေဒါင္
• ၀န္ၾကီးဗုိလ္ခ်ဳပ္ အစုိးရႏွင့္ စစ္တပ္ထိပ္သီး အရာရွီၾကီးမ်ားေနအိမ္
လုပ္ငန္းတာ၀န္
• တုိက္ခုိက္ေခ်မႈန္းေရး
• စီးနင္းထုိးေဖာက္ေရး
• စီးနင္းသိမ္းပုိက္ေရး
• ၿခဳံခိုတုိက္ပြဲ
• လမ္းေပၚတုိက္ပြဲ
• သပိတ္
• လက္နက္ခဲယမ္း သိမ္းလု။ စစ္ေျပးအားေပး
• ေထာင္ဖြင့္
• ကြပ္မ်က္သုတ္သင္
• အခြန္ေကာက္ (ျပန္ေပးဆြဲ)
• ဖ်က္ဆီးေရး
• ေဖာက္ခြဲေရး
• လက္နက္ကိုင္၀ါဒျဖန္႔ခ်ီေရး
တုိက္ခုိက္ေခ်မႈန္းေရး
အဓိကအားျဖင့္ ညဘက္လုပ္၊ ဘဏ္လုတာမ်ဳးိေတာ့ ေန႔မွာသာ ျဖစ္ႏုိင္၊ မလုိအပ္တဲ့အၾကမ္းဖက္မႈ မလုပ္ရန္၊ ျပည္သူလူထု ပစၥည္း သိမ္းယူလုယက္မႈ မလုပ္ရန္
လုပ္ငန္းၿပီးရင္ ၀ါဒျဖန္႔ ရွင္းလင္လက္ကမ္းစာရြက္ ထုတ္ျပန္ျဖန္႔ေ၀၊
စီးနင္းေရး
လွ်ဴိ႔၀ွက္ စာရြက္စာတမ္းမ်ားရွာေဖြသိမ္းယူ၊အေဆာက္အဦး ၀င္လမ္း ထြက္လမ္း အားလုံးၾကည့္ထား escape plan မရွိဘဲမလုပ္ရ၊
လမ္းေပၚတုိက္ပြဲ
ေသနတ္ကုိင္တုိက္ပြဲျဖစ္ေစ ေသနတ္မဲ့ ခဲ-အုတ္သုံးတုိက္ပြဲ ျဖစ္ ေစ၊ ႏွစ္ဖက္ညွပ္တုိက္
ေရရွည္ျမွဳပ္ႏွံ စစ္ေျပး
ေသခ်ာစဥ္းစားၿပီးမွ ေျပးဖု႔ိ အခ်ိန္ေရြး၊ ဥပမာ၊ ကုိယ့္လူေတြရွိရာဘက္ စစ္ဆင္ေရးထြက္ခ်ိန္၊ ရန္သူမ်ား လက္နက္တျခား၊ လူတျခားသတိေပါ့ေနခ်ိန္၊ ျဖစ္ႏုိင္ရင္ ကုိ္ယ့္လူနဲ႔ ခ်ိတ္ဆက္ ခ်ိန္းခ်က္ၿပီး လက္နက္ သယ္ႏုိင္သမွ် သယ္မေျပး။ ယူမႏုိင္ရင္ ဖ်က္ဆီးေဖာက္ခြဲခဲ့။

No comments: