နအဖ မိစၧာတပ္ေတြ ဘုရားကိုေခါင္းျဖတ္သတ္ၾကသည္

နအဖ မိစၧာတပ္ေတြ ဘုရားကိုေခါင္းျဖတ္သတ္ၾကသည္

Wednesday, October 3, 2007

ငုရင္ျပင္၏ အျမင္

entry-content'>

အဓမၼသည္ ဓမၼ၏ေရွ႔တြင္ မုခ် ဒူးေထာက္ရမည္။

ယခုအခ်ိန္သည္ မိမိကိုယ္ကို ေ႐ြးႏႈတ္ရမည့္ အခ်ိန္အခါျဖစ္သည္။ စစ္အုပ္စုသည္ နတ္ေနကိုင္းခ်ဳိင္ေနၿပီ။ အာဏအတြက္ ဘာသာတရားကိုပင္ ရန္သူအျဖစ္ေခ်မႈန္းေနသည္။ ေသြးတို႔အိုင္ဖြဲ႔ေနသည့္ ေငြၾကာရံ ေက်ာင္းတိုက္မွ ျမင္ကြင္းက စစ္အုပ္စုတြင္ ဘာမဆို ခၽြတ္ခ်ဳံက်သြားၿပီျဖစ္ေၾကာင္း မ်က္၀ါးထင္ထင္ ျမင္ေတြ႔ေနရ ျခင္းပင္ျဖစ္သည္။ ပိုမို၍ ေၾကကြဲဖြယ္ေကာင္းသည္က ထိုေက်ာင္းတိုက္မွ ဖမ္းဆီးရမိသမွ် သံဃာေတာ္မ်ား အားလံုးအား တပါးမက်န္ သတ္ျဖတ္ပစ္လိုက္သည္ဟူေသာ သတင္းျဖစ္သည္။
ထိုအမႈကို မည္သူေတြက ျပဳရဲခဲ့ ၾကတာလည္း။ ဘာ့ေၾကာင့္ ျပဳရဲခဲ့တာလည္း။ တိုင္းခ်စ္ျပည္ခ်စ္ ဘာသာ ယဥ္ေက်းမႈကို ခ်စ္သူတိုင္း ႏွလံုးသြင္းရမည့္ ေမးခြန္းမ်ားျဖစ္လာသည္။ က်ေနာ္တို႔ တုိင္းျပည္၏ မ်ားရာစုႀကီး သည္ ငယ္စဥ္ေတာင္ေက်းကေလးဘ၀ကတည္းက ဗုဒၶံသရနံ ဂစၧာမိ၊ ဓမၼံသရနံ ဂစၧာမိ၊ သံဃာသရနံ ဂစၧာမိ ကို လက္ဆယ္ျဖာထိပ္မွာမိုး၍ ရွိခိုးပူေဇာ္ခဲ့ၾကသူခ်ည္းျဖစ္သည္။ ဗုဒၶ၏ကုိယ္ပြားသည္ သံဃာေတာ္မ်ားသာလွ်င္ ျဖစ္သည္။ သံဃာေတာ္မ်ားထံမွ ဗုဒၶ၏ တရားေဒသနာမ်ားအား ၾကားနာရသည္။ သံဃာေတာ္မ်ားသည္ ဗုဒၶ၏ တရားေတာ္ႏွင့္ အညီ ယဥ္ေက်းမႈကို ပဲ့ျပင္သည္။ သံဃာေတာ္မ်ားအား ေစာ္ကားျခင္းသည္ ဗုဒၶအား ေစာ္ကားျခင္းျဖစ္သည္။ သံဃာေတာ္မ်ားအား ေစာ္ကားျခင္းသည္ ယဥ္ေက်းမႈအား ေစာ္ကားျခင္းျဖစ္သည္။ သံဃာေတာ္မ်ားအား ေစာ္ကားျခင္းသည္ တိုင္းျပည္ကို ေစာ္ကားျခင္းျဖစ္သည္။

စစ္အုပ္စုမွ ရွိသမွ်အားလံုးကို ေစာ္ကားေနေခ်ၿပီ။ မတရားသည့္ အမိန္႔အာဏာကို ဖီဆန္ရမည့္။ အမိန္႔ေပးသျဖင့္ သတ္ရပါသည္ဆိုေသာ စကားမွာ မည္သည့္ အဓိပၸါယ္မွ မရွိေတာ့။ တိုင္းျပည္လူထုႏွင့္ ဘာသာတရားအား ထင္သလိုေစာ္ကားေနသည္ကို ေရဘူးေပါက္တာမလိုခ်င္ဘူး ဆိုသည္ႏွင့္ကာ၍ မရ။ လက္ေတြ႔ပါသည္ ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားျဖင့္သာ မိမိကိုယ္ကို ေရြးႏႈတ္ရေပေတာ့မည္။
ဓမၼႏွင့္ အဓမၼတို႔၏တိုက္ပြဲတြင္ ယဥ္ေက်းမႈရွိသူတိုင္း ဓမၼႏွင့္ အတူရပ္ခံၾကသည္။
လူသည္ ယဥ္ေက်းေသာ သတၱ၀ါျဖစ္သည္။ လူ႔သမိုင္းသည္ မယဥ္ေက်းရာမွ ယဥ္ေက်းရာသို႔ အဟုန္ျဖင့္ ခ်ီတက္ ခဲ့ေသာ ျဖစ္စဥ္ျဖစ္သည္။ သမိုင္းစဥ္တြင္ အဓမၼ၀ါဒီမ်ားက အလံုးစံု ခ်ဳပ္ကိုင္ရန္ အ႐ိုင္းစိုင္းဆံုးနည္းမ်ားျဖင့္ ႀကိဳးစာၾကသည္။ အဦးအစတြင္ အခိုက္အတန္႔ အႏုိင္ရသည္။ သို႔ေသာ္ အဓမၼသည္ အဆံုးတြင္ ပ်က္သံုးရသည္။ အဘယ့္ေၾကာင့္နည္း။ ယဥ္ေက်းသည့္ လူ႔ေဘာင္ဘ၀ကို တည္တန္႔လိုေသာ မယဥ္ေက်းသည့္ လူေဘာင္ဘ၀ကို ျငင္းပါယ္ေသာ အင္အားစုမ်ားသည္ ဘက္ေပါင္းစံုမွ ထြက္ေပၚလာကာ ဓမၼ၏ အင္အားစုမ်ားအျဖစ္ တစုတစည္း တည္းေသာ စုဖြဲ႔မႈျဖင့္ ခုခံတိုက္ပြဲဆင္ေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ ဘက္ေပါင္းစံုမွ ေပၚထြက္လာေသာ ဓမၼ၏ အင္အား စုမ်ားသည္ ယဥ္ေက်းမႈ၏မုခ်လကၡဏာအရ ႀကီးထြားလာရမည္။ အဓမၼ၏ အင္အားစုမ်ားသည္ ယဥ္ေက်းမႈ၏ မုခ်လကၡဏာအရ အားနည္း အထီက်န္သြားေပမည္။ အဓမၼသည္ ျဖစ္တည္စုဖြဲ႔သည္ဆိုကတည္းက အေရးနိမ့္ၿပီး သားျဖစ္သည္။
အဓမၼသည္ ဓမၼ၏ေရွ႔တြင္ မုခ် ဒူးေထာက္ရေပမည္။
ငုရင္ျပင္

No comments: