နအဖ မိစၧာတပ္ေတြ ဘုရားကိုေခါင္းျဖတ္သတ္ၾကသည္

နအဖ မိစၧာတပ္ေတြ ဘုရားကိုေခါင္းျဖတ္သတ္ၾကသည္

Saturday, September 29, 2007

လူထုလႈပ္ရွားမႈႀကီးၾကပ္ေရးေကာ္မတီ

entry-content'>

နအဖအစိုးရ၏ ရက္စက္ရမ္းကားမွဳမ်ားကို သိေန ေတြ႕ေန ျမင္ေန ၾကားေနၾကရေသာ အလုပ္သမား ၀န္ထမ္းအ ေပါင္းတို႔ …. လာမည့္ တနလၤာေန႔တြင္ အေထြေထြအလုပ္သမားသပိတ္ စတင္ရန္အတြက္၊ အလုပ္႐ံုးမ်ား၊ ရုံးမ်ား ကုမၼဏီမ်ားမွအစ မည္သည့္ စက္႐ံုအလုပ္႐ံုမက်န္ လုံး၀ လုံး၀ မသြားၾကရန္ႏွင့္ ရဟန္းရွင္လူမ်ား ဦးေဆာင္ လ်က္ရွိေသာ လူထုတိုက္ပြဲႀကီးႏွင့္အတူ အေထြေထြအလုပ္သမားသပိတ္ႀကီး စတင္ၾကပါရန္ အထူး၊ႏွဳိးေဆာ္အပ္ ပါသည္။ ျပည္သူ႔၀န္ထမ္းဆိုသည္မွာ ျပည္သူအေပၚ သစၥာေစာင့္သိရန္ ျဖစ္ပါသည္။ ဘာသာသာသနာႏွင့္ လူမ်ဳိး ကို ဖ်က္ဆီးေနေသာ နအဖအား ေစာင့္သိရန္မဟုတ္။ နအဖရဲ႕ လည္ပတ္ေနတဲ့ အစိုးရယႏၱရားမွန္သမွ် ရပ္တန္႔ ေစရန္ ျပည္သူ႔၀န္ထမ္းအားကို အစြမ္းကုန္ အသံုးျပဳၾကပါစို႔။ ခံစားေနႀကရေသာ ျပည္သူအား ငဲ့ညႇာစြာျဖင့္ လက္ တြဲၾကပါစို႔။

No comments: