နအဖ မိစၧာတပ္ေတြ ဘုရားကိုေခါင္းျဖတ္သတ္ၾကသည္

နအဖ မိစၧာတပ္ေတြ ဘုရားကိုေခါင္းျဖတ္သတ္ၾကသည္

Saturday, September 29, 2007

ေဒါက္တာလြဏ္းေဆြ၏အျမင္

entry-content'>

ႏိုင္ငံေရး step တခု ျမႇင့္ကို ျမႇင့္မွျဖစ္မယ္

ကိုေဌးၾကြယ္တို႔ အုပ္စုျဖစ္ျဖစ္ သံဃာေတြနဲ႔တိုင္ပင္ၿပီး ျပည္သူ႔အစိုးရ ျမန္ျမန္ဖြဲ႕ ျမန္ျမန္ေၾကညာၿပီး နအဖကို တိုက္မွျဖစ္မယ္။ ၿပီးမွ UN ၿငိမ္းခ်မ္းေရးတပ္ကို ၀င္ဖို႔ အကူအညီေတာင္းရမယ္။ အန္အယ္လ္ဒီစီအီးစီေတြလည္း ဘယ္ေရာက္ေနမွန္းမသိ။ လႊတ္ေတာ္အမတ္ေတြလည္း ဘယ္ဆီမွာလဲ မသိ။ လံုျခံဳတဲ့ေနရာမွာရွိတဲ့ ကိုေဌးၾကြယ္ တို႔အုပ္စုသာ အစိုးရအဖြဲ႕ေၾကညာၿပီး နအဖကို ျမန္ျမန္တိုက္ပါ။ အားလံုးကလည္း ႏိုင္ငံေရး step တခု ျမႇင့္တဲ့အေနနဲ႔ ေထာက္ခံၾကပါ။ ႏိုင္ငံေရး step တခုကို မျမႇင့္ႏိုင္ရင္ အကုန္လံုး ေသကုန္ပါလိမ့္မယ္။ သံဃာေတြနဲ႔ တိုင္ပင္ၿပီး အစိုးရျမန္ျမန္ဖြဲ႕ၾကပါ။ အစိုးရဖြဲ႕ၿပီးတိုက္ျခင္းသာ နအဖအျမန္ျပဳတ္မယ့္နည္း ျဖစ္ပါတယ္။ ၈၈တုန္းက ဦးႏုအစိုးရဖြဲ႕တာကိုလည္း မေထာက္ခံ၊ က်န္တဲ့လူေတြကလည္း အခ်ိန္မီ ၾကားျဖတ္အစိုးရ (သို႔) စင္ၿပိဳင္အစိုးရမဖြဲ႕ခဲ့လို႔ ခံခဲ့ရတာပါ။ ဆရာ၀င္လုပ္ျခင္းမဟုတ္ပါ။ သံဃာနဲ႔ ျပည္သူေတြ မ်ားမ်ားမေသေအာင္ ေစတနာနဲ႔ အၾကံျပဳတာပါ။

No comments: