နအဖ မိစၧာတပ္ေတြ ဘုရားကိုေခါင္းျဖတ္သတ္ၾကသည္

နအဖ မိစၧာတပ္ေတြ ဘုရားကိုေခါင္းျဖတ္သတ္ၾကသည္

Saturday, September 29, 2007

လူထုတိုက္ပြဲ နိဒါန္း

entry-content'>

၂၉ - ၉ - ၂၀၀၇

ယမန္ေန႕က ဆင္မလိုက္ီး အစိုးရ သစ္စက္မွ အလုပ္သမားသည္ စစ္တပ္ကို ဓာတ္ဆီပုလင္းနဲ႕ လွမ္းပစ္လုိ႕ စက္ေသနတ္နဲ႕ ရမ္းရာ လူ၂ေယာက္ က်ည္ထိေသဆံုးေၾကာင္း ထိုတပ္နဲ႕ အဆက္အသြယ္ရွိသူက အခ်ိဳသတ္ စံုစမ္းလို႕ ယခု သတင္းရရွိေၾကာင္း စက္ကင္းမန္းမွ သတင္းေပးပို႔သည္။

No comments: