နအဖ မိစၧာတပ္ေတြ ဘုရားကိုေခါင္းျဖတ္သတ္ၾကသည္

နအဖ မိစၧာတပ္ေတြ ဘုရားကိုေခါင္းျဖတ္သတ္ၾကသည္

Thursday, August 21, 2008

ျမန္မာ့ေတာ္လွန္ေရးအႏွစ္ႏွစ္ဆယ္ခရီး

entry-content'>

ျခံဳငံုဆိုရလွ်င္ ျမန္မာ့ေတာ္လွန္ေရးအႏွစ္ႏွစ္ဆယ္ခရီးတြင္ အတိုက္အခံမ်ားအားလံုးသည္ ကနဦးဒီမိုကေရစီအသြင္ကူးေျပာင္းမွဳျဖစ္စဥ္စတင္ရန္ အထက္တြင္ေဖာ္ျပကဲ့သို႔ နည္းလမ္းေပါင္းမ်ားစြာကို ခုန္ျပန္ေက်ာ္လႊားအသံုးျပဳခဲ့ၾကျပီးသားပင္ ျဖစ္ပါသည္။ ထိေရာက္မွဳရသင့္သေလာက္မရခဲ့သည့္အခ်က္မွာကား မည္သည့္ျဖစ္စဥ္ကိုမွ တစိုက္မတ္မတ္ ဦးတည္ျခင္းမရွိပဲ ဟိုေကြ႕ဟိုတက္ႏွင့္ ေလွာ္၊ ဒီေကြ႔ဒီတက္ႏွင့္ေလွာ္ေနၾကျခင္းေၾကာင့္သာ ျဖစ္ပါသည္။ သို႔ျဖစ္ရာ လွိဳင္းထန္လွေသာ ပင္လယ္ျပင္မွ ေတာ္လွန္ေရးေလွငယ္ကား လက္နက္ကိုင္ေတာ္လွန္ေရးဆီေရာက္လိုက္၊ ႏိုင္ငံတကာဖိအားဆီေရာက္လိုက္၊ လူထုတိုက္ပြဲဆီ ေရာက္လိုက္၊ စီးပြားေရးပိတ္ဆို႔မွဳဆီေရာက္လိုက္၊ ယူအင္ဆီေရာက္လိုက္၊ အေမရိကန္ဆီေရာက္လိုက္၊ အာဆီယံဆီေရာက္လိုက္၊ Humanitarian Intervention ဆီေရာက္လိုက္၊ တပ္မေတာ္အားခြဲ၍ မ်ိဳးခ်စ္ေခါင္းေဆာင္မ်ားျပည္သူႏွင့္ပူးေပါင္းေရးဆီ ေရာက္လိုက္ျဖစ္ကာ ပင္လယ္ျပင္ထဲတြင္ ၀ိုင္းၾကီးပတ္ပတ္လည္ေနသကဲ့သို႔ ျဖစ္ေနပါသည္။

နည္းလမ္းတခုတည္းကို လုပ္ရမည္ဟု က်ြႏ္ုပ္မဆိုလိုပါ။ သို႔ေပမယ့္ ဦးတည္ေသာ ျဖစ္စဥ္ေပၚမူတည္၍ ပိုမိုအာရံုစိုက္လုပ္ရမည့္ လမ္းေၾကာင္းမ်ားရွိပါသည္။ ေလွ်ာ့ရမည့္ လမ္းေၾကာင္းမ်ားလည္း ရွိပါသည္။ ဥပမာ- လူထုတိုက္ပြဲႏွင့္ လက္နက္ကိုင္ေတာ္လွန္ေရးလမ္းစဥ္ကို အာရံုစိုက္သည္ဆိုလွ်င္ ေတာ္လွန္ေရးကို လူထုႏွင့္ တသားတည္းျဖစ္ေအာင္ ျပဳလုပ္ရပါမည္။ ျပည္သူအမ်ားအား ကိုယ့္အားကိုယ္ကိုးစိတ္ျဖစ္လာေစရန္ တြန္းအားေပးရပါမည္။ ေမွ်ာ္ေတာ္ေယာင္ျဖစ္ေအာင္ အခုပဲ ႏိုင္ငံတကာ၀င္လာေတာ့မည္ဆိုလိုက္၊ အခုပဲ လူထုနည္းနဲ႕မွ ေအာင္ျမင္ေတာ့မည္ဆိုလိုက္ လုပ္ေနျခင္းမွာ ေတာ္လွန္ေရးအတြင္း ေတြေ၀မွဳကို ျဖစ္ေစႏိုင္ပါသည္။ တိုက္ပြဲတခုတြင္ စစ္ကူလာမည္ဟု ယံုၾကည္ထားေသာတပ္မွဴး၏ ဆံုးျဖတ္ခ်က္၊ တပ္သားမ်ား၏ခံယူခ်က္ႏွင့္ စစ္ကူမလာႏိုင္၊ မိမိဘာသာတိုက္ရမည္ဟု သိထားေသာ တပ္မွဴးတေယာက္၏ ဆံုးျဖတ္ခ်က္၊ တပ္သားမ်ား၏ ခံယူခ်က္တို႔ မည္မွ်ကြာျခားလွသည္ကို ဂရုျပဳသင့္ပါသည္။ လြဲမွားေသာ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ေပးျခင္းသည္ လွည့္စားျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သတိျပဳရေပမည္။

ခ်ဳပ္၍ဆိုရလွ်င္ ျပတ္သားေသာ လမ္းစဥ္မရိွပဲ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္လႊတ္လွ်င္ လြတ္လာျပီ၊ ထိန္းသိမ္းထားလွ်င္ ထိန္းသြားျပန္ျပီ၊ ကိုမင္းကိုႏိုင္လြတ္လွ်င္ လြတ္လာျပီ၊ ျပန္အဖမ္းခံရလွ်င္ အဖမ္းခံရျပန္ျပီ၊ စစ္အုပ္စုက လူသတ္လွ်င္ သတ္ျပန္ျပီ၊ မုဒိမ္းက်င့္လွ်င္ က်င့္ေနၾကျပီ၊ လိမ္သြားလွ်င္ လိမ္သြားျပန္ျပီ၊ ႏိုင္ငံတကာကဖိအားေပးလွ်င္ ေပးလိုက္ျပီ၊ အာဆီယံကပူးေပါင္းသြားလွ်င္ မေကာင္းဘူးလူဆိုး၊ တရုတ္က အကူအညီေပးလွ်င္ အစုတ္ပလုတ္သူခိုး၊ လူမ်ိဳးျပဳန္းတီးေရးလုပ္ေနလွ်င္ လူမ်ိဳးေပ်ာက္ေတာ့မယ္၊ ကယ္ၾကပါဦး စသည္မ်ားကိုသာ ေအာ္ဟစ္ကာ ျဖစ္စဥ္မ်ားကို report မ်ားလိုက္ေရး၊ သတင္းမ်ားေၾကျငာရံုမွ်ႏွင့္ ေရရွည္ဆက္သြားၾကမည္ဆိုလွ်င္ေတာ့ အႏွစ္ႏွစ္ဆယ္ေတာ္လွန္ေရးေလွငယ္ေလးသည္ တ၀ဲ၀ဲလည္ရံုတင္မက စုန္းစုန္းျမွဳပ္သြားႏုိင္သည္ ျဖစ္ပါ၍ ျပတ္သားေသာလမ္းစဥ္၊ က်စ္လစ္ေသာစုစည္းမွဳ၊ ခိုင္မာေသာ ရပ္တည္ခ်က္တို႔ျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ကနဦး ဒီမိုကေရစီေျပာင္းလဲမွဳစတင္ရန္ ၀ိုင္း၀န္းၾကိဳးစားသင့္ၾကပါေၾကာင္း ေရးသားတိုက္တြန္းလိုက္ရေပသည္။

(မွတ္ခ်က္။ ။ အ၀ီစိေရတြင္းတူးလွ်င္ မိုးရြာမွ ေျမေပ်ာ့သည္ဆိုျပီး၊ ဟိုတူးဒီဆြ လုပ္၍မရပါ။ ေရေၾကာကို ေသေသခ်ာခ်ာရွာ၍ လိုအပ္ေသာ စက္ကိရိယာအကူအညီျဖင့္ စနစ္တက်တူးမွသာ ေနာင္လာေနာက္သားမ်ား ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ေသာက္သံုးႏိုင္ေသာ အ၀ီစိေရတြင္းတခုကို တူးေဖာ္ထားရွိႏိုင္ပါလိမ့္မည္)

ဒီမိုကေရစီသစၥာျဖင့္

ခင္မမမ်ိဳး (၁၀၊ ၆၊ ၂၀၀၈)

Rest of your post

No comments: