နအဖ မိစၧာတပ္ေတြ ဘုရားကိုေခါင္းျဖတ္သတ္ၾကသည္

နအဖ မိစၧာတပ္ေတြ ဘုရားကိုေခါင္းျဖတ္သတ္ၾကသည္

Sunday, August 24, 2008

ၾကယ္ပြင့္ဖူးတင့္ ေကာင္းကင္ျပာ

entry-content'>

ဒဂုန္တာရာ

လြန္ခဲ့ဂရ
ႏွစ္မ်ားျဖတ္သန္း၊ အိုမင္းမစြမ္းၿပီ
ငါေမြးစကတည္းက၊ ျမင့္ေနၾကၿပီ
ေနလၾကယ္မ်ား၊ ဖူးငံုၾကရာ
ေကာင္းကင္ျပာႀကီး ေပတကား။

ငါဖဲြ႔ရာသီ
ပံုခ်ပ္လႊာတို႔၊ ေနရာမ်ားပင္
တပိုင္းကအျပာ၊ အေမွာင္သစ္လင္း
၀င္းလိုက္မိုက္လိုက္၊ မိႈင္းလိုက္ႏုလိုက္
သမိုင္းဟူသည္၊ ပန္းခ်ီေဆးစက္
ဘ၀ဟူသည္၊ အေရာင္ၿပိဳးျပက္
အတၱပံုတူ ႐ုပ္ပံုလႊာ။

ဧရာ၀တီ
ဒုတၴ၀တီ၊ သလႅာ၀တီ
အာေရဗ်မွာ၊ ဥေရာပမွာ
သုနပရႏၱ၊ တပၸ၀တီ
ပစိဖိတ္ႏွင့္၊ ေဗာ္လဂါမွာ
ေဘာက္တူေလွမွာ၊ သံလမ္းေပၚမွာ
ေရလိႈင္းေပၚမွာ၊ တိမ္တိုက္ေပၚမွာ
ငါလွ်င္သြားလာ၊ ခံစားရာကား
သည္ေကာင္းကင္မ်ား၊ ဤေျမႀကီးပါဘဲ
သည္မွာနီ၀ါ သည္မွာၾကယ္ပြင့္
သည္မွာလျမ၊ သည္မွာပန္းပြင့္
ေမႊးျမအေရာင္၊ ႏွင္းက်သံ။

ေကာင္းကင္ျမျပာ
ၾကယ္ေတြေႂကြက်၊ သစ္ကိုင္းက်ဳိးက်
တျဖတ္ျဖတ္လွ်င္၊ ဘ၀လွ်ပ္ေၾကာင္း
ေရးမွတ္သူတို႔၊ ေမွာင္လိုက္လင္းလိုက္
ၾကယ္ေတြဖိတ္လက္
ကမၻာထက္မွာ၊ ငါလွ်င္လႈပ္ရွား
သြားလာရင္ခုန္၊ ၾကယ္ပြင့္မ်ားစြာ
ၿပိဳးျပက္ရာတြင္၊ ၾကယ္ပြင့္မ်ားစြာရွိၾကရာ။

႐ုပ္ရွင္ေတးကဗ်ာ၊ ေဖေဖာ္၀ါရီလထုတ္ အတဲြ(၂၄)၊ အမွတ္ (၂)

Rest of your post

No comments: