နအဖ မိစၧာတပ္ေတြ ဘုရားကိုေခါင္းျဖတ္သတ္ၾကသည္

နအဖ မိစၧာတပ္ေတြ ဘုရားကိုေခါင္းျဖတ္သတ္ၾကသည္

Tuesday, August 26, 2008

စြယ္ေတာ္႐ြက္ေတြအျဖစ္နဲ႔ မလဲႏုိင္ခဲ့ၾကဘူး

entry-content'>

မိုးသားေတြညိဳ႕ေနဆဲပါ
လက္ေတြထြဲထား႐ံုကလြဲလို႔
မစို႔မပို႔ မ်က္ရည္မ်ား
က်မျပခဲ့ၾကဘူး။

ခရီးတခုမွာ
တခါတရံ
အဆိပ္အေတာက္အျဖစ္နဲ႔ ရပ္ပစ္
အိပ္မက္ဟာ
ေခတ္ပ်က္ထဲ စြန္႔ပစ္ခံခဲ့ရ
လိုတာထက္ပိုသြားမလား
စိုးရိမ္စိတ္နဲ႔
ထုပ္ပိုးသိမ္းဆည္းမဲ့ အၾကည့္ေတြလည္း
ျဖည္မခ်ခဲ့ၾကဘူး
အနာဂတ္အခင္းအက်င္းမွာ
တရင္းတႏွီး မရွိႏုိင္တာသိလည္း
ဒီခ်စ္စိတ္နဲ႔ ေနပြင့္ခဲ့
ဒီခ်စ္စိတ္နဲ႔ မိုး႐ြာခဲ့
ဒီခ်စ္စိတ္နဲ႔ ႏွင္းက်ခဲ့
ငါတို႔ဟာ ရာသီဥတုျဖစ္တယ္
ငါတို႔ဟာ ေကာင္းကင္အေရာက္ထိုးတက္မယ့္ အျမင့္ပ်ံငွက္ေတြျဖစ္တယ္
ငါတို႔ဟာ ရင္တခြင္လံုးပန္းပ်ဳိးမယ့္ ဥယ်ဥ္မွဴးေတြျဖစ္တယ္
ငါရဲ႕ ႏွင္းဆီ၀ါမေရ
အဲဒီအခ်စ္စိတ္နဲ႔
ဒို႔ႏွစ္ေယာက္
စြယ္ေတာ္႐ြက္ေတြအျဖစ္နဲ႔ မလဲႏုိင္ခဲ့ဘူး။

ေကာင္းငယ္ - ရင္း ၈ (ကြယ္လြန္)


Rest of your post

No comments: