နအဖ မိစၧာတပ္ေတြ ဘုရားကိုေခါင္းျဖတ္သတ္ၾကသည္

နအဖ မိစၧာတပ္ေတြ ဘုရားကိုေခါင္းျဖတ္သတ္ၾကသည္

Monday, August 25, 2008

ေတာ္လွန္ပန္းသစ္

entry-content'>

ပန္းတို႔ပ်ဳိးၾက
ေနခ
႐ိုးတံညႇိဳးလ်
ပြင့္လႊာတို႔ကြာက်
၀တ္ဆံေျမမခ

႐ိုးဆက္


Rest of your post

No comments: