နအဖ မိစၧာတပ္ေတြ ဘုရားကိုေခါင္းျဖတ္သတ္ၾကသည္

နအဖ မိစၧာတပ္ေတြ ဘုရားကိုေခါင္းျဖတ္သတ္ၾကသည္

Monday, August 25, 2008

လမ္းေလ်ာက္ထြက္ျခင္း

entry-content'>

နႏၵအိမ္

ေဒါင္းပ်ိဳေလးတို႔ေရ
လမ္းေတြကို ျမန္ျမန္ေလွ်ာက္ၾက
ႏွစ္အလီအလီေသနတ္ေျပာင္းေအာက္က
အလွပ်က္သြားတဲ့ အပ်ဳိမေတြအတြက္
ငတ္မြတ္ဆာေလာင္သူူတို႔အတြက္
လွ်ပ္စစ္ႀကိဳးေတြရဲ႕ အတို႔ခံရသူတို႔အတြက္
ယံုၾကည္ခ်က္အက်ဥ္းသားတို႔အတြက္
သင္တို႔ေတာင္ပံေတြရဲ႕အရိပ္ေတြနဲ႔
လႊမ္းျခံဳေပးဖို႔ ...။
Rest of your post

No comments: