နအဖ မိစၧာတပ္ေတြ ဘုရားကိုေခါင္းျဖတ္သတ္ၾကသည္

နအဖ မိစၧာတပ္ေတြ ဘုရားကိုေခါင္းျဖတ္သတ္ၾကသည္

Thursday, August 28, 2008

သူပုန္တေယာက္ရဲ႕ ဖြင့္ဟ၀န္ခံခ်က္၊ ပထမညအစီရင္ခံစာ အက်ဥ္း

entry-content'>

ေရႊအိမ္စည္

(က)
လူေတြနဲ႔ေ၀း... ေ၀း၊ ေ၀းတဲ့နယ္ေျမ
တေနရာရွိ... ရွိ၊ ရွိရမယ္ေလ
နက္႐ိႈင္းတဲ့ေတာရဲ႕ ရင္ခြင္မွာေပ်ာ္ေန
သဘာ၀ရဲ႕ ရင္ေသြးငယ္ေတြ
(စုိင္းထီးဆုိင္၏ “သဘာ၀ရင္ေသြးငယ္” သီခ်င္းမွ)

“အဟုန္း၀” ရြာက ဘီးလင္းေခ်ာင္းအား ကားယားခြ၍ ထားသည္။ ေခ်ာင္း၏အေရွ႕ဘက္ကမ္း၌လည္း အဟုန္း၀ရြာရွိသလို ေခ်ာင္း၏အေနာက္ဘက္ကမ္းေျခတြင္လည္း အဟုန္း၀ရြာရွိသည္။ ႏွစ္ရြာလံုးက ဘီးလင္းေခ်ာင္းအား ေမးတင္၍ ထားၾကသည္။ မ်က္ႏွာခ်င္းဆုိင္မဟုတ္။ ဓားလြယ္ခုတ္သ႑ာန္ ရွိသည္။ အေနာက္ဘက္ကမ္းေျခရြာက ျမစ္ညႇာဘက္ ပိုက်ၿပီး အေရွ႕ဘက္ကမ္းရြာကမူ ျမစ္ေအာက္ ဘက္က်သည္။ အဟုန္း၀အေနာက္ဘက္ကမ္းရြာက ဘီးလင္းၿမိဳ႕ႏွင့္ ကမ္းတဘက္တည္းတြင္ရွိသည္။ ဘီးလင္း၊ ဖာပြန္လမ္းမႏွင့္လည္း နီးသည္။ ေခ်ာင္းႏွင့္ကားလမ္းၾကားရွိ “ေက်းေတာရြာ”...။ ဘီးလင္းႏွင့္မူ (၇) မိုင္ခန္႔သာေ၀းၿပီး ျမင္းလွည္းႏွင့္ သြားလာ၍ရသည္။ အေနာက္ဘက္ကမ္းရြာက အေရွ႕ဘက္ကမ္းရြာထက္ အိမ္ေျခပိုမ်ားၿပီး ကရင္လူမ်ဳိးမ်ားေနထုိင္ၾကသည္။ ေတာင္ထန္းၿခံလုပ္ငန္း မ်ား ရွိၾကသည္။ အာဏာပုိင္အဆက္ဆက္က စိုက္ခုိင္းသျဖင့္ ႀကံကိုသာစုိက္ပ်ဳိးၾကရသည္။ ႀကံက စပါးေလာက္ ေတာင္သူမ်ားအတြက္ တြက္ေျခမကိုက္။ မစိုက္မျဖစ္ အာဏာစက္ေၾကာင့္သာ စုိက္ေန ၾကရသည္။ တံတားခါးက်ဳိးတပ္စခန္း၊ အမွတ္ (၃) ေျချမန္တပ္ရင္းဌာနခ်ဳပ္ႏွင့္ အဟုန္း၀အေနာက္ဘက္ ကမ္းေျခရြာတုိ႔က ႀတိဂံတခု၏ အနားစြန္းမ်ားသဖြယ္ ေခ်ာင္းႏွင့္ကားလမ္းၾကားတြင္ ရွိ၍ေနသည္။ ႏွစ္မိုင္၊ သံုးမုိင္ထက္ မကြာေ၀းၾက။ တပ္စခန္းႏွစ္ခုက ဘီးလင္း၊ ဖာပြန္ကားလမ္းေပၚတြင္ရွိၿပီး ရြာက ေခ်ာင္းနေဘးတြင္ရွိသည္။ ဘီးလင္းမွလာေသာ္ တံတားခါးက်ဳိး တပ္စခန္းအားလြန္လွ်င္ ကားလမ္းမွ ဖယ္ၿပီး ရြာသိ႔ုသြားသည့္ လွည္းလမ္းရွိသည္။ လွည္းလမ္းက ႀကံခင္းမ်ားအား ျဖတ္၍သြားသည္။

က်ေနာ္တုိ႔ျမင္းလွည္းက တံတားခါးက်ဳိးတပ္စခန္းအား လြန္ခဲ့ၿပီ။ ဂိတ္မွစစ္သားသည္ က်ေနာ္တုိ႔ ျမင္းလွည္းအား ခဏမွ် ၾကည့္ၿပီး လမ္းအားပိတ္ထားသည့္ ၀ါးတန္းဂိတ္မ်ားအား ဖြင့္ေပးသည္။ မည္သို႔မွ် မစစ္ေမး၊ အဟုန္း၀ရြာသို႔သြားသည့္ လွည္းလမ္း၀သုိ႔ ေရာက္သည့္အခါ၌ က်ေနာ္တို႔ ျမင္းလွည္းေပၚမွ ဆင္းၾက၏။ တေယာက္.. ႏွစ္ေယာက္ .. သံုးေယာက္။ က်ေနာ္တုိ႔၌ လြယ္အိတ္ တလံုးသာပါသည္။ လြယ္အိတ္ထဲ၌က အ၀တ္အစားအပိုတစံုစီႏွင့္ ေငြအနည္းငယ္မွ်သာ...။
ထားေတာ့။ တေပါင္းေနသည္ ေဖ်ာ့၍ ေဖ်ာ့၍လာၿပီ။ က်ေနာ္တုိ႔တခုေတာ့ စုိးရိမ္ေနသည္။ ရြာ
အတြင္း၌ စစ္တပ္ႏွင့္ မတုိးမိေစရန္။ ေတြ႔၍ ေမးလားျမန္းလားလုပ္လာလွ်င္လည္း ျပႆနာမရွိ။ က်ေနာ္တုိ႔ ေျဖရန္စိတ္ကူးထားၿပီးသား အေျဖမ်ားကရွိသည္။ ရြာအတြင္းသုိ႔ လွည္းလမ္းအတုိင္း
၀င္ခဲ့သည္။ ရြာတြင္ စစ္ေၾကာင္းမရွိ။ က်ေနာ့္မိတ္ေဆြ၏ အမည္အားေျပာ၍ ရြာသားတဦးအား ေမးရသည္။ သူၫႊန္ျပသည့္အတိုင္း က်ေနာ့္မိတ္ေဆြ၏အိမ္သို႔ ေရာက္သည္။ ပထမ၌ က်ေနာ္တို႔
အားေတြ႕ၿပီး က်ေနာ့္မိတ္ေဆြသည္ အံ့ၾသ၍ေနသည္။ က်ေနာ္အက်ဳိးအေၾကာင္းရွင္းျပ၍ သူ႔ထံမွ အကူအညီေတာင္းသည္။

“အေရွ႕ဘက္ကမ္းကူးရင္ေတာ ့ဒီအတုိင္းကူးလုိ႔မျဖစ္ဘူး။ အရင္လူလႊတ္ၿပီး သတင္းစံုစမ္းဦးမယ္။ အခုတေလာ ဟုိေကာင္ေတြ အ၀င္အထြက္အၿမဲရွိတယ္။”
က်ေနာ့္မိတ္ေဆြေျပာသည့္ ဟုိေကာင္ေတြဆုိသည္မွာ ခလရ (၉၆) စစ္ေၾကာင္းႏွင့္ (သကစဖ) ဟု ေခၚေသာ ေသာင္းက်န္းသူဆန္႔က်င္ေရးအဖြ႕ဲမ်ားအား ရည္ၫႊန္းျခင္းျဖစ္သည္။ အေရွ႕ဘက္ကမ္းတြင္မူ က်ေနာ္တုိ႔ ဟုိေကာင္ေတြႏွင့္ ေတြ႕၍မရေတာ့။ အေနာက္ဘက္ကမ္းရြာကဲ့သုိ႔ ရွင္းျပ၍လည္း မရႏုိင္။ ေခ်ာင္းျခားေသာ ဤအရပ္က ေကအန္ယူတပ္မဟာ (၁၀) ၏ ေျပာက္က်ားေဒသျဖစ္၍ေနၿပီ။ န၀တ
အတြက္မူ စစ္ဆင္ေရးနယ္ေျမ။ အမဲေရာင္အရပ္။ ဤအတြက္ ဤအရပ္တြင္ က်ေနာ္တုိ႔ ဟုိေကာင္ ေတြႏွင့္ ဆံုမိ၍မရ။ ႀကိဳတင္၍ သတင္းစံုစမ္းၿပီးမွ က်ေနာ္တို႔အား က်ေနာ့္မိတ္ေဆြမွ အေရွ႕ဘက္ ကမ္းသုိ႔ လိုက္ပုိ႔ေပးရန္ စီစဥ္ျခင္းျဖစ္သည္။ ေကာင္းကင္သည္ ပုဇြန္ဆီေရာင္အေသြးမွ ေဖ်ာ့၍လာ သည္။ ၀ါေဖ်ာ့ေဖ်ာ့...။ ထုိမွ မိႈင္းျပျပ...။ အေရာင္မ်ားေျပာင္းလဲ၍ သြားေတာ့သည္။
(ခ)
ေန၀င္ညကုိ ကူးျဖတ္ၿပီးမွ
ေရာင္နီသာတဲ့ေန႔သစ္ကုိေရာက္မယ္
သံသရာလမ္းဟာ မေခ်ာေမြ႕တတ္ေတာ့
ရင္ဆိုင္ရန္ခြန္အားျဖည့္ မိငယ္ေရ...
(ခင္ေမာင္တုိး၏ “ခြန္အားျဖည့္မိငယ္” သီခ်င္းမွ)
တေပါင္း၊ တန္ခူးျဖစ္၍ ေခ်ာင္းျပင္သည္ ေရသားနည္းၿပီး သဲေသာင္မ်ားျဖင့္ က်ယ္၍ေနသည္။ သဲေသာင္အတြင္းသုိ႔ မဆင္းမီ ကမ္းပါးစပ္ရွိ မုိးမခပင္ရိပ္ အုပ္အုပ္မ်ားေအာက္၌ က်ေနာ္တုိ႔အားလံုး ေခတၱထုိင္ၿပီးၿငိမ္၍ ေခ်ာင္းေရျပင္ႏွင့္ ဟုိဘက္ကမ္းဆီသို႔ စူးစုိက္၍ၾကည့္၏။ လဆန္းရက္ လေရာင္ သည္ ေရျပင္ႏွင့္ သဲေသာင္ျပင္ေပၚသုိ႔ ယုိစီး၍ ဖိတ္က်ေနသည္။ ေဘာ္ေငြေရာင္ ေဖ်ာ့ေဖ်ာ့ေအာက္၌ အရာအားလံုးသည္ ၿငိမ္သက္၍ေန၏။ ေခ်ာင္းေရသည္ ေရအလ်င္သာ။ အရာအားလံုးသည္ သက္ၿငိမ္…။
အေရွ႕ဘက္ကမ္းရြာဆီမွ ႏြားခေလာက္သံမ်ားအား ႀကိဳးၾကား၊ ႀကိဳးၾကား ၾကားရ၏။ အိမ္အျပန္ ေနာက္က်သည့္ ႏြား႐ိုင္းတုိ႔၏ ခေလာက္သံ...။ တခါတခါတြင္မူ ကာလသားတုိ႔၏ လေရာင္ဆမ္း
သည့္ ညဥ့္ဦးယံ၌ မထူးျခား...။ ဟုိေကာင္ေတြမရွိ။ သူတိ႔ုရွိပါက ရြာသည္ ဤသို႔မဟုတ္...။ တိတ္ ဆိတ္၍ေနသည္။ ၿငိမ္၍ေန၏။ ၀ပ္၍ေန၏။ တစျပင္ကဲ့သုိ႔ ..။

“က်ေနာ္တို႔ကူးၾကရေအာင္..”
က်ေနာ္တို႔အားလံုး မိုးမခအရိပ္မွ ထြက္၏။ ကမ္းပါးမွဆင္းသည္။ သဲေသာင္ျပင္အား ျဖတ္ၾက၏။ ေႏြရက္မ်ားျဖစ္၍ ေခ်ာင္းေရက တိမ္သည္။ ဒူးဆစ္ျမဳပ္႐ံုသာ ရွိသည္။ လံုခ်ည္အား “မ” ၿပီး ေရျပင္သို႔ဆင္း၏။ လေရာင္သည္ က်ေနာ္တို႔အားလံုး၏ ေက်ာေပၚ၌ ခုိစီး၍လိုက္လာသည္။ ေရျပင္ထက္မွ လဆန္းရက္လသည္ က်ေနာ့္အား ေမာ့၍ၾကည့္သည္။
က်ေနာ္ေခါင္းေမာ့လိုက္သည့္အခါ၌ ရြာမွကေလးမ်ား၏အသံမ်ားကုိပင္ ၾကားရ၏။ ရြာသုိ႔သြားရာ လူသြားလမ္းက ကမ္းပါးႏွင့္ေမွးၿပီး ကပ္လွ်က္သြားသည္။ က်ေနာ္တို႔အေပၚမွ ၀ဲ၍ေအာ္ေနေသာ တစ္တီတူးငွက္၏ ျမည္သံက မရပ္ေတာ့။ မွိတ္တုတ္ မွိတ္တုတ္မီးေရာင္မ်ားအား ဟိုိမွသည္မွ ေတြ႕ရသည္။ အေရွ႕ွမွသြားေနေသာ က်ေနာ့္မိတ္ေဆြသည္ အိမ္၀င္းတခုအတြင္းသုိ႔ ၀င္လိုက္သည္။ အိမ္ရွင္အား က်ေနာ့္မိတ္ေဆြက ကရင္လို လွမ္း၍ေခၚလိုက္သည္။ က်ေနာ္တို႔က အိမ္ေရွ႕ သရက္ပင္ အုပ္အုပ္၏အရိပ္၌ လေရာင္ကြယ္၍ ေမွာင္ရိပ္ခုိ ရပ္ေနၾကသည္။
က်ေနာ့္မိတ္ေဆြႏွင့္ အိမ္ရွင္သည္ ကရင္လိုေျပာေနၾကသည္။ စကားသံအား ၾကားရေသာ္လည္း နားမလည္။ ခဏၾကာလွ်င္ သူတုိ႔ႏွစ္ဦးလံုး က်ေနာ္တုိ႔ရွိရာ သစ္ပင္အရိပ္ဆီသုိ႔လာၾကသည္။
“သူက ဒီရြာရဲ႕ “ဘီဘဲလ္ခုိ” ပဲ။ ခင္ဗ်ားတို႔ကိစၥ သူဆက္စီစဥ္ေပးလိမ့္မယ္”
က်ေနာ့္မိတ္ေဆြေျပာသည့္ “ဘီဘဲလ္ခုိ” ဆုိသည္မွာ ကရင္လုိရြာသူႀကီးျဖစ္သည္ကို ေနာင္မွ က်ေနာ္တုိ႔သိလာၾကရသည္။
ဤရြာမ်ား၌ ရြာလူႀကီးအား ႏွစ္ေယာက္ထားၾက၏။ တေယာက္က န၀တအာဏာပိုင္မ်ားႏွင့္ ဆက္ဆံ ရန္ျဖစ္ၿပီး တေယာက္က ေကာ္သူးေလအာဏာပိုင္မ်ားႏွင့္ ဆက္ဆံရန္ျဖစ္သည္။ ယခုက်ေနာ္တို႔ႏွင့္ ေတြ႕သည့္ ရြာသူႀကီးက ေကာ္သူးေလျပည္နယ္ အာဏာပိုင္မ်ားႏွင့္ ဆက္ဆံရမည့္သူျဖစ္မည္။ က်ေနာ္က ဆက္သြယ္လုိသည့္ ေကအန္ယူမွ “ဖဒုိ” တေယာက္၏အမည္အား “ဘီဘဲလ္ခုိ” ကုိ ေျပာသည္။ သူက …။

“မနက္ျဖန္က်မွ ဆက္သြယ္တာေပါ့။ ဒီညေတာ့ ခင္ဗ်ားတုိ႔ မဲနေခါင္းရြာဘက္တက္အိပ္တာ ေကာင္းမယ္။ ဒီမွာက အခ်ိန္မေရြး ဟုိေကာင္ေတြ ၀င္ထြက္ၾကတယ္။ စိတ္မခ်ရဘူး။”

သူ႔စကားအရ က်ေနာ္တုိ႔ဒီည ခရီးဆက္ၾကရဦးမည္။ မဲနေခါင္းရြာက အဟုန္း၀ရြာ၏ အထက္ပိုင္းတြင္ ရွိသည္။ ဘီးလင္းေခ်ာင္းေဘးတြင္ပင္ရွိေသာ္လည္း ရြာ၀န္းက်င္က ကြင္းမဟုတ္။ ေတာေတာင္ လွ်ဳိေျမာင္တုိ႔ရွိသည္။ န၀တစစ္ေၾကာင္းမ်ားလည္း ႐ုတ္တရက္ ၀င္ထြက္မလႈပ္ရွားရဲ။ က်ေနာ္တုိ႔အဖို႔ လံုၿခံဳမႈရွိသည္ဟု ဆုိရမည္။ က်ေနာ္တုိ႔ အဟုန္း၀ရြာမွ ထြက္ခဲ့၏။ လမ္းျပသည္ ပုဆိုးတထည္အား ပုခံုးေပၚတင္၍ အေရွ႕မွေလွ်ာက္သည္။ သူ႔ေနာက္မွ က်ေနာ္တုိ႔...။ က်ေနာ္တို႔ရြာသို႔၀င္ခဲ့ေသာ လမ္း ဘက္ဆီမွ ေခြးေဟာင္သံ စူးစူး၀ါး၀ါးအား ၾကားရသည္။ က်ေနာ္တုိ႔ေျခလွမ္းမ်ား ျမန္၍လာသည္။ စစ္ဆင္ေရးနယ္ေျမ၌ လက္နက္ရွိေသာရန္သူအား လက္နက္မရွိေသးသည့္ က်ေနာ္တို႔ မရင္ဆိုင္ လိုေသး...။ ႀကံခင္းမ်ားအား တခင္းၿပီးတခင္း ျဖတ္ေက်ာ္ခဲ့ရ၏။ လေရာင္ကိုမူ က်ေနာ္တုိ႔ေက်ာပုိး၍ ထားရဆဲ။
(ဂ)
ပိုင္ဆုိင္တာအားလံုး စြန္႔ကာေလ
မနာလိုစရာလည္းပဲ မရွိေတာ့ေပ
ဘယ္သူမဆုိအာလံုး တန္းတူေန
ညီအစ္ကိုလုိ ၾကင္နာမႈနဲ႔ေလ
ေလာကအသစ္တခုတည္ေန ..
(စိုင္းထီးဆိုင္၏ “သဘာ၀ရင္ေသြးငယ္” သီခ်င္းမွ)
“ေစာဖားကလုိး” က က်ေနာ္ႏွင့္ အလယ္တန္းထိ ေက်ာင္းေနဘက္သူငယ္ခ်င္း။ ယခုမူသူက ေကအန္ယူသို႔၀င္ၿပီး ကရင္လက္နက္ကုိင္ေတာ္လွန္ေရးအား လုပ္ကိုင္၍ေနသည္။ ေကအန္ယူ တပ္မဟာ (၁) မဲနေခါင္းနယ္ေျမ၏ အကြက္မႉး၊ က်ေနာ္တုိ႔ “ေစာဖားကလုိး” တုိ႔ အဖြဲ႕ထံတြင္ ေရာက္သည္မွာ (၃) ရက္ရွိၿပီ။ မဲနေခါင္းနယ္ေျမ၏ ႀကံခင္းေစာင့္တဲေလးတြင္ ျဖစ္သည္။ မဲနေခါင္းေခ်ာင္းက ဘီးလင္းျမစ္အတြင္းသုိ႔ စီး၀င္သည့္ ႐ိုးငယ္ေလးမွ်သာ။ မိုးအခါတြင္ေရျပည့္ၿပီး ေႏြဦးမွစ၍ ႐ိုးေလးအတြင္း ေရမရွိေတာ့။ ဟုိတကြက္၊ သည္တကြက္ ေရအုိင္ငယ္ေလးမ်ားသာ က်န္ရွိေတာ့သည္။
ေန႔ခင္းဘက္မ်ားတြင္ ေရအုိင္ငယ္အတြင္းဆင္း၍ ငါးဖမ္းၾကသည္။ အိုင္ပက္ၾက၏။ ငါးႏုတ္ကေလး မ်ားလည္း ရတတ္ၾက၏။ အမ်ားအားျဖင့္မူ ဖားတပိုင္း၊ ငါးတပိုင္းမ်ားကုိသာ အရမ်ား၏။ ဖားေလာင္း မ်ားက လက္မခန္႔ပင္ရွိသည္။ အေရာင္က ညိဳမည္းမည္း၊ ေရစင္ေအာင္ေဆးေသာ္လည္း အခၽြဲက မေပ်ာက္။ ဖားေလာင္းမ်ားအား သရက္သီးစိမ္းနဲ႔ ခ်က္စားၾကသည္။ ခ်က္သည္ဆိုေသာ္လည္း
ဆီမပါ။ “ဟန္းေကာ” တြင္ အခ်ဳိမႈန္႔၊ ဆားခပ္၍ ျပဳတ္ျခင္းမွ်သာ...။
ဤရက္အတြင္း က်ေနာ္တုိ႔ လူတေယာက္အား ရွာ၍ေနၾကသည္။ “ဘီဘဲလ္ခို” မ်ား၊ ကင္းသမားမ်ား ကိုလည္း လူလႊတ္၍ ရွာခုိင္း၏။ လမ္းေလွ်ာက္စကားေျပာစက္မွလည္း “ေစာဖားကလုိး” မွ ေကအန္ ယူ၏ အျခားစက္မ်ားသို႔ ေမး၍ရွာ၏။ မေတြ႕။ ေပ်ာက္၍ေနသည္။ သူက က်ေနာ္တို႔ထက္ တရက္ႀကိဳ ထြက္ခဲ့သည္။ ေခ်ာင္းကူး၍ အေရွ႕ဘက္ကမ္းသုိ႔ ေရာက္ခဲ့ၿပီကုိမူ က်ေနာ္တုိ႔ ၿမိဳ႕မွ မထြက္မီကတည္း
က သိသည္။ အေသအခ်ာပင္...။ သို႔ေၾကာင့္ပင္ က်ေနာ္တုိ႔ ေနာက္ေန႔၌ သူ႔ေနာက္သို႔ အမီလိုက္ခဲ့
ျခင္းျဖစ္သည္။ ဤသို႔ထြက္ရန္အစီအစဥ္အားလံုးက က်ေနာ္တုိ႔၏ အစီစဥ္ပင္။
ေကအန္ယူႏွင့္ အဆက္အသြယ္ရယူမႈ၊ ဆက္သြယ္ေပးမည့္လမ္းျပ၊ ထြက္ခြာမည့္လမ္းေၾကာင္း၊ အားလံုးအား က်ေနာ္တုိ႔ပင္ စီမံခဲ့ၾက၏။ သူက အၾကမ္းအဖ်င္းမွ်သာ သိ၏။ ဘယ္ရြာကုိ သြားမည္ ဟူ၍မွ်သာ...။ အေသးစိတ္ကုိမူ မသိ။ သူႏွင့္ က်ေနာ္တုိ႔အားလံုး အတူတူထြက္ၾကရန္ စီမံထားၾက၏။ ဤအတြင္း သူက အစုိးရိမ္လြန္ၿပီး တေယာက္တည္းထြက္သြားခဲ့၏။ ယခုမူ (၄) ရက္ေျမာက္ခဲ့ၿပီ။ သူ႔သတင္းအား လံုး၀မရေသး။ ေကအန္ယူမွ မည္သည့္အဖြ႕ဲႏွင့္မွ်လည္း ေတြ႕သည္ဟူ၍ မၾကားရ။ ရြာသားမ်ားေတြ႕ခဲ့သည္ဟူ၍လည္း သတင္းမရ။ သူဘယ္ေရာက္လုိ႔ ေနၿပီနည္း။ မတတ္ႏိုင္ ..။
ျဖစ္ႏုိင္သည္က ႏွစ္လမ္းရွိသည္။ ေကအန္ယူႏွင့္ အဆက္အသြယ္မရသည့္အတြက္ ျပည္တြင္းသုိ႔
လွ်ဳိ႕၀ွက္စြာျပန္၀င္သြားၿပီး တေနရာရာတြင္ ေရွာင္၍ေနသည္လား။ ဒါမွမဟုတ္ န၀တစစ္ေၾကာင္းႏွင့္ တိုးမိၿပီး အဖမ္းခံသြားရၿပီလား။ ၿမိဳ႕ရွိ သူ႔ေနအိမ္ကိုေတာ့ ျပန္၍မရ။ အဖမ္းခံရမည္သာျဖစ္မည္။ အန္အယ္လ္ဒီ၏ လႊတ္ေတာ္ကို္ယ္စားလွယ္တဦးျဖစ္ၿပီး က်ေနာ္တုိ႔ၿမိိဳ႕၏ ၿမိဳ႕နယ္စည္း႐ံုးေရးေကာ္မတီ ဥကၠ႒တဦးျဖစ္သည့္ သူသည္ ေကာ္မရွင္သုိ႔ ၿမိဳ႕နယ္စည္း႐ံုးေရးအမႈေဆာင္အမည္စာရင္း လိမ္ညာၿပီး တင္သည္ဟူသည့္ စြဲခ်က္ႏွင့္ သူ႔အား႐ံုးတင္မည္ကုိ က်ေနာ္တုိ႔ ႀကိဳ၍သိထားၾကသည္။
အမွန္ေတာ့ ေလ်ာ့သြားေသာ ၿမိဳ႕နယ္စည္း႐ံုးေရးအမႈေဆာင္ အခ်ဳိ႕ေနရာတြင္ အသစ္ေရြးခ်ယ္သည့္ အမႈေဆာင္အမည္စာရင္းသစ္အား ေကာင္မရွင္သို႔ ဥကၠ႒အေနျဖင့္ လက္မွတ္ထုိးၿပီး သူတင္ျပျခင္း
သာ ျဖစ္သည္။ ဤသည္ကို န၀တမွ အမည္စာရင္းႏွစ္ခုမတူညီ၍ လိမ္ညာျခင္းျဖစ္သည္ဟူ၍ စြပ္စြဲၿပီး ဖမ္းရန္ျဖစ္သည္။ အန္အယ္လ္ဒီ၏ လိုင္းသံုးလိုင္း မဟာဗ်ဴဟာအလြန္ န၀တမွ အန္အယ္လ္ဒီအား ၿမိဳ႕နယ္အထိ ထိုးစစ္ဆင္လာေသာ စစ္ဆင္ေရးျဖစ္သည္။
သူ႔သတင္း တိတိက်က်မရဘဲ က်ေနာ္တုိ႔ ဤအနီးအပါးမွ ထြက္ခြာသြား၍မရ။ မာနယ္ပေလာသုိ႔ တက္သြား၍မျဖစ္။ သူ႔သတင္းအား တိတိပပ သိရမွသာ က်ေနာ္တုိ႔ ဘာဆက္လုပ္ရမည္ကို ဆံုးျဖတ္ ရမည္။ “ေစာဖားကလိုး” ႏွင့္က်ေနာ္တို႔ယာယီေနထိုင္သည့္တဲငယ္သည္ မဲနေခါင္းေခ်ာင္း႐ိုး၏ ကမ္းပါးထိပ္တြင္ပင္။ ႐ိုးေခ်ာင္း၏ တဘက္ကမ္းပါးသည္ က်ေနာ္တုိ႔ရွိသည့္ဘက္ထက္ နိမ့္သျဖင့္ က်ေနာ္တုိ႔က အေပၚစီးမွ ေနရာယူထားသကဲ့သုိ႔ရွိ၏။ ေရမရွိေတာ့ေသာ္လည္း ေခ်ာင္း႐ိုးကမ္းပါး ေစာက္နက္သျဖင့္ အလြယ္တကူ တဘက္ကမ္းမွ ကူးမလာႏုိင္။ တဘက္ကမ္း၏ ဟိုမွာဘက္တြင္
လည္း ဖုန္းဆိုးေတာမ်ားသာရွိ၍ မ်က္ကြယ္၊ က်ည္ကြယ္ပင္မရ။ က်ေနာ္တုိ႔က အေပၚစီးမွႀကိဳ၍ ေတြ႕ျမင္ႏုိင္သည္။
ညေန သံုးနာရီ၀န္းက်င္တြင္ ပံုမွန္ညေနစာအား စားၾကၿပီးျဖစ္သည္။ မနက္ဆိုလွ်င္မူ (၇) နာရီခန္႔ စားၾက၏။ တဲေဘး၌ မိုးကာစအား ျဖန္႔ခင္း၍ ဟန္းေကာမ်ားအတြင္းမွ ထမင္းကုိပံု၏။ ထို႔ေနာက္... ႏွမ္းငပိ၊ ၿပီးလွ်င္... က်ေနာ္တုိ႔၏ ဟင္းလ်ာမ်ားျဖစ္သည့္ ဖားေလာင္းႏွင့္သရက္သီး။ က်ေနာ္တို႔ အားလံုး ထုိင္၍စားေသာက္ၾကသည္။ ထမင္းပူပူ၊ င႐ုတ္သီးခ်ဥ္ခ်ဥ္ႏွင့္ ဖားေလာင္းခၽြဲခၽြဲ...။ ေခ်ာင္း ကမ္းပါးတဘက္ ဖုန္းဆုိးေတာမွ လက္နက္ကိုင္စစ္သားတေယာက္အား ရိပ္ခနဲေတြ႔လုိက္ရသည္။
“ပြိဳင့္” ေျပးလာသူျဖစ္မည္။ “ေစာဖားကလုိး” သည္ သူ႔ေဘးမွ ကာဘုိင္႐ိုင္ဖယ္ေသနတ္အားဆြဲၿပီး ကမ္းပါးထိပ္ရွိ သစ္ပင္ေဘးသို႔ေျပး၍ ၀ပ္လိုက္သည္။ သူ႔ရဲေဘာ္ ႏွစ္ေယာက္သည္လည္း သူႏွင့္ ယွဥ္၍ေနရာယူၿပီး တဘက္ကမ္းသို႔ ၾကည့္ေနၾကသည္။ က်ေနာ္၏အသိက က်ေနာ့္အားၫႊန္ၾကား ေန၏။ ေနရာယူရန္...။ သို႔ေသာ္ က်ေနာ့္ခႏၶာကိုယ္က မလႈပ္ရွား...။ ထမင္း၀ုိင္းတြင္ ထုိင္လွ်က္ရွိေန ေသး၏။ တဘက္ကမ္းဖုန္းဆိုးေတာမွ ေနာက္ထပ္လက္နက္ကုိင္စစ္သားမ်ား ေပၚလာျပန္သည္။ တေယာက္၊ ေနာက္...တေယာက္။ ပစ္ခတ္သံကုိမူမၾကားရ။ က်ေနာ္က လႈပ္၍မရေသး။
“လူမွားမယ္၊ လူမွားမယ္၊ “ေက်ာ္ဖားလူ” လူေတြ”
“ေစာဖားကလုိး” မွ သူ႔ရဲေဘာ္မ်ားအား ေျပာရင္း သစ္ပင္ကြယ္မွ ျပန္ထလာသည္။ ဤအခ်ိန္အထိ က်ေနာ္တို႔က လႈပ္ရွား၍မရေသး။ ထမင္းလုတ္အား လက္တြင္ဆုပ္လ်က္...။ တဘက္ကမ္းမွ ရဲေဘာ္မ်ား ေခ်ာင္း႐ိုးငယ္အား ကူးလာၾကသည္။ က်ေနာ္တုိ႔ ထမင္း၀ုိင္းေဘးတြင္ပင္ ထုိင္ၾက၏။ သူတုိ႔ကိုင္သည့္ လက္နက္မ်ားတြင္ န၀တစစ္တပ္မွသံုးေသာ ဘီေအ (၆၃) ေမာင္းျပန္႐ိုင္ဖယ္မ်ား လည္း ပါသည္။ ယူနီေဖာင္းက ညိဳပုတ္ပုတ္...။ လက္ေမာင္းတံဆိပ္မွာမူ မပါ။ “ေက်ာ္ဖားလူ” အဖြဲ႕က ေကအန္ယူ၏ေဒသခံ ျပည္သူ႔ေျပာက္က်ားတပ္ဖြဲ႕ျဖစ္သည္။ ဤနယ္ေျမတြင္ေတာ့ တိုက္ခုိက္ေရးတြင္ နာမည္ရသည့္အဖြဲ႕ျဖစ္သည္။ “ေက်ာ္ဖားလူ” ႏွင့္ “ေစာဖားကလုိး” တို႔ ကရင္လုိေျပာေနၾကသည္။ က်ေနာ္တုိ႔က နားမလည္။ ထမင္းကိုသာဆက္၍ စားေနၾကသည္။ ကရင္လိုေျပာၿပီး “ေစာဖားကလိုး” က က်ေနာ့္ကုိ ျမန္မာလုိျပန္ေျပာသည္။

“မနက္က အဟုန္း၀နဲ႔ ေျမာက္သူေဌးကုန္းအၾကားက ေတာင္ထန္းေတာထဲမွာ အသားျဖဴျဖဴပိန္ပိန္နဲ႔ အသက္ေလးဆယ္ေက်ာ္ေလာက္ရွိတဲ့ လူတေယာက္ကုိ “ေက်ာ္ဖားလူ” တုိ႔အဖြဲ႕ေတြ႕လို႔ ေမးျမန္း ၾကည့္တယ္။ ဘာမွေမးလုိ႔မရဘူး။ နာမည္လည္း မေျပာဘူး။ ဒါေပမယ့္ လြယ္အိတ္ထဲမွာ အဂၤလိပ္ စာအုပ္ရယ္၊ မွတ္တမ္းစာအုပ္တအုပ္နဲ႔ တိုက္ပံုအကႌ်ေတြေတြ႕တယ္... ။ ဒါနဲ႔ ..။

“ေစာဖားကလုိး” ကသူ႔စကားကို “ဒါနဲ႔” ရပ္ထား၏. က်ေနာ္ရင္ထဲထိပ္သြား၏။ ဒါနဲ႔ … ဘာျဖစ္”
သလဲ...။
“ဘာမွေမးလုိ႔မရလုိ႔ ဖမ္းၿပီး ဗိုလ္မိေခ်ာင္းဆီ သြားပို႔ခဲ့တယ္”
ဗိုလ္မိေခ်ာင္းက ေကအန္ယူတပ္မဟာ (၁) သထံုခ႐ိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ေရး၏ သထံုၿမိဳ႕နယ္ ဥကၠ႒ျဖစ္သည္။ က်ေနာ္တို႔က သူ႔ထံသုိ႔လည္း က်ေနာ္တို႔ရွာေနသည့္သူ၏ ပံုသ႑ာန္ႏွင့္ အက်ဳိးအေၾကာင္းအား ဆက္သြယ္ေရးစက္ျဖင့္ အေၾကာင္းၾကားထားၿပီးၿပီ။ စုိးရိမ္စရာမရွိေတာ့...။ က်ေနာ္တုိ႔အမတ္မင္းအား ျပန္ေတြ႕ၿပီ။ က်ေနာ္တုိ႔သံုးေယာက္ တေယာက္မ်က္ႏွာတေယာက္ၾကည့္ၿပီး ၿပံဳးႏုိင္ေတာ့၏။ ဖား ေလာင္းတေကာင္အား ဟန္းေကာထဲမွခပ္၍ စားလုိက္၏။ လည္ေခ်ာင္းထဲတြင္ ခၽြဲ၍ ၀င္သြားသည္။ ဗုိလ္မိေခ်ာင္းတုိ႔က က်ခပ္ေခ်ာင္းေတာင္ေပၚတြင္ စခန္းခ်ေနၾကသည္။
(ဃ)
ဒီကမၻာမွာ စစ္... စစ္၊ စစ္မျဖစ္ရာေျမ
တေနရာရွိ... ရွိ၊ ရွိရမယ္ေလ
ထာ၀ရၿငိမ္းခ်မ္းမႈရွာကာေပ်ာ္ရႊင္ေန
သဘာ၀ရဲ႕ ရင္ေသြးငယ္ေတြ...။
(စုိင္းထီးဆုိင္၏ “သဘာ၀ရင္ေသြးငယ္” သီခ်င္းမွ)
က်ခပ္ေခ်ာင္းေတာင္ေပၚသု႔ိေရာက္လွ်င္ ေတာင္႐ိုးအတုိင္းေလွ်ာက္၏။ ေတာင္ေပၚကၾကည့္လွ်င္ ဘီးလင္းၿမိဳ႕အား လွမ္း၍ျမင္ရသည္။ သဲသဲကြဲကြဲမဟုတ္။ ဤအရာကေစ်း၊ ဟုိအရာက စာသင္
ေက်ာင္း၊ ထုိအရာက ေဆး႐ံုဟူ၍မူ ခြဲျခား၍ရ၏။ ေတာင္႐ိုးေပၚမွတဆင့္ သြယ္ဆင္းသြားေသာ ေတာင္ႏွာေမာင္းအတုိင္း ဖဲ့၍ဆင္းၾကသည္။ ဤအတုိင္း ဆက္၍ဆင္းသြားပါက က်ခပ္ေခ်ာင္းရြာသုိ႔ ေရာက္မည္။ က်ေနာ္တုိ႔က ရြာဆီသုိ႔မသြား...။ ဂငယ္သ႑ာန္ျပန္၍ ေကြ႕ပတ္ေနသည့္ လက္ေမာင္း သြယ္ေတာင္႐ိုးအတုိင္း ေလွ်ာက္ခဲ့၏။ ၀ါး႐ံုေတာမ်ားအတြင္းသုိ႔ တုိး၀င္ခဲ့ၾက၏။ လူသြားလမ္းဟူ၍ မေတြ႕႕ရေတာ့...။ လမ္းေဖ်ာက္ထားသည္လား။ ၀ါးရြက္ေႂကြမ်ားဖံုးလႊမ္းေန၍ လမ္းမေတြ႕ရေတာ့ သည္လား မေျပာတတ္။
၀ါး႐ံုပင္ေအာက္၌ ေကအန္အယ္လ္ေအ ရဲေဘာ္ေလးႏွစ္ဦး ကင္းေစာင့္ေနသည္ကုိ ေတြ႕ရ၏။
သူတုိ႔ႏွစ္ေယာက္၏ အေနာက္ဘက္၌ ေနာက္ထပ္သံုးေယာက္အား ေတြ႕ရျပန္သည္။ RPG နံပါတ္
(၅) တလက္အား သူတို႔ထဲမွ တေယာက္က ကိုင္ေဆာင္ထားသည္။ ကင္းရွည္ထုတ္ထားေသာ ကင္းတပ္စိတ္ တစိတ္ျဖစ္မည္။ က်ေနာ္တုိ႔လာမည္ကို ႀကိဳသိ၍လားမသိ။ သူတုိ႔မည္သို႔မွ် ေမးျမန္း ျခင္းမရွိ။ ကင္းတပ္စိတ္အား လြန္ခဲ့သည္။ ၀ါး႐ံုရိပ္မ်ားေအာက္၌ ေကအန္အယ္လ္ေအရဲေဘာ္မ်ား
အား ေတြ႕႕ရ၏။ ဟုိနားတစု၊ သည္နားတစု။ အခ်ဳ႕ိက ပုခက္ေပၚတြင္ လဲေလ်ာင္း၍ နားေနၾကသည္။

ဗိုလ္မိေခ်ာင္းတို႔ႏွင့္အတူ သူလည္း ထမင္းစားေနသည္။က်ေနာ္တုိ႔ သူ႔အနားတြင္ ၀င္ထုိင္လုိက္ၾက သည္။ က်ေနာ္တို႔အားျမင္၍ သူ႔မ်က္လံုးသည္ ၀င္းလက္၍သြားသည္။ ၿပီးလွ်င္...။ က်ေနာ္တုိ႔အား ၾကည့္ေနေသာ သူ႔အၾကည့္က မႈန္မိႈင္းသြားျပန္သည္။ သူ႔အၾကည့္အား က်ေနာ္အားမရ။ သံုးေလး ရက္အတြင္းတြင္သူသည္ “ခ်ဳံ႕” က်သြားသည္။ ပိန္ပါးေသာ ခႏၶာသည္ ေအာက္ခံအကႌ်မပါေသာ တုိက္ပံုအကႌ်အနက္ေအာက္၌ ေသးငယ္သြားသည္ဟု ထင္မိ၏။ လက္ေကာက္၀တ္ေနရာတြင္ ႀကိဳးရာအစင္းေၾကာင္းသည္ ျဖဴေသာသူ႔အသား၌ ထင္ေနသည္။ က်ေနာ္က မ်က္လံုးအၾကည့္အား လႊဲလုိက္၏။ “ဟ” ေနသည့္ တိုက္ပံုအကႌ်ေအာက္မွ သူ႔၏ရင္သည္ မို႔လာလိုက္၊ ခ်ပ္သြားလိုက္ႏွင့္ လႈပ္ရွားမႈျမန္ေနသည္။
(ေခတ္ၿပဳိင္ အင္တာနက္စာမ်က္ႏွာမွ ကူးယူေဖာ္ျပသည္။)

သူႏွင့္ျပန္ဆံုၿပီျဖစ္၍ က်ေနာ္တုိ႔၏ ခရီးအား ဆက္ၾကရေတာ့မည္။ မာနယ္ပေလာဆီသုိ႔...။ မာနယ္ ပေလာက တုိင္းရင္းသားလူမ်ဳိးစုမ်ားႏွင့္ ဒီမုိကရက္တစ္အင္အားစုတို႔ ေပါင္းဆံုစုစည္းရာအရပ္...။ ၿပီီးလွ်င္ စစ္အာဏာရွင္တို႔အား လက္နက္ကုိင္ေတာ္လွန္ေသာ ခံတပ္...။ လြတ္ေျမာက္ေရးတိုက္ပြဲ
တုိ႔၏ လြတ္ေျမာက္နယ္ေျမ။ စစ္တုိက္ေလယာဥ္အုပ္စုတစု ပ်ံသန္းလာေသာ အသံမ်ားအား ဆူညံ စြာၾကားရ၏။ PC – 6၊ PC – 7 အမ်ဳိးအစားတုိက္ေလယာဥ္မ်ား ..။ က်ေနာ္တုိ႔အေပၚမွ ျဖတ္၍ ပ်ံသန္းသြားၾကသည္။ ထြီးပါး၀ီးက်ဳိး၊ ေနာ္တ၊ မယ္ေညာခီးႏွင့္ မာနယ္ပေလာ လြတ္ေျမာက္ေရး နယ္ေျမမ်ားသုိ႔ စစ္အုပ္စုမွ ထိုးစစ္ဆင္ရန္ ပ်ံသန္းသြားၾကျခင္းျဖစ္သည္။ န၀တက ျပည္တြင္းစစ္အား ေလေၾကာင္းမွပင္ စစ္ဆင္၍ တိုက္ေနၾကပါပေကာလား။ ။

No comments: