နအဖ မိစၧာတပ္ေတြ ဘုရားကိုေခါင္းျဖတ္သတ္ၾကသည္

နအဖ မိစၧာတပ္ေတြ ဘုရားကိုေခါင္းျဖတ္သတ္ၾကသည္

Tuesday, October 2, 2007

ေရႊဘိုသား - အညၾတျပည္သူတဦး၏ အျမင္

entry-content'>

ေလးစားအပ္ပါေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ဒီမိုကေရစီရရွိေရးအတြက္ လက္နက္ကိုင္၊ လက္နက္မဲ့ နည္းမ်ိဳးစံုျဖင့္ တိုက္ပြဲ ၀င္ေနၾကသည့္ ျပည္တြင္းျပည္ပမွ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၊ ေခါင္းေဆာင္မ်ားခင္ဗ်ား ......

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ေကာင္းက်ိဳးခ်မ္းသာကိုလိုလားေသာ ျမန္မာျပည္သူလူထု၏ကိုယ္စား အညတရ ျမန္္မာႏိုင္ငံသား တဦးအေနျဖင့္ အနည္းငယ္အၾကံျပဳ ေျပာၾကားလိုပါသည္။ ယခုအခ်ိန္တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္းတြင္ ဒီမိုကေရစီ ရရွိေရး၊ ႏိုင္ငံသားတိုင္း သာတူညီမွ်အခြင့္အေရးရရွိေရး၊ စစ္အစိုးရ၏အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဆံုးခန္းတိုင္ေစေရးအတြက္ ေနာက္ဆံုးနည္းလမ္းအျဖစ္ လူထုတိုက္ပြဲအသြင္ျဖင့္ လူထုႏွင့္သံဃာပူးေပါင္းကာ စတင္တိုက္ပြဲ၀င္ ေနၾကၿပီ ျဖစ္ပါသည္။၊ ယခင့္ယခင္ကာလမ်ားဆီက လူထုတိုက္ပြဲျဖစ္ေျမာက္ ေအာင္ ပံုေဖာ္ေတာ့မည္ဟု လြတ္ေျမာက္ နယ္ေျမရွိ NCUB, NLD(LA), FDB ကဲ့သို႔ေသာ ဦးေဆာင္အဖြဲ႔အစည္း မ်ားက တရား၀င္ေၾကညာခ်က္မ်ား ထုတ္ျပန္ခဲ့ၾကသည္ကို ၾကားသိဖတ္ရႈခဲ့ရပါသည္ခင္ဗ်ား။

ထိုသုိ႕ ေၾကညာခ်က္မ်ား၊ သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္မ်ားကို ဖတ္ရႈၾကည့္ခဲ့ရာတြင္ လူထုတိုက္ပြဲ ျဖစ္ေပၚဖို႔သည္ ျပည္တြင္းက လူထုအေပၚတြင္ အဓိကမူတည္သည္ဟူေသာ အာေဘာ္မ်ဳိးကို ဖတ္႐ႈခဲ့ရပါသည္။ ယခုအခ်ိန္တြင္ ျမန္မာျပည္တြင္းက လူထုသည္ သံဃာေတာ္မ်ား၏ဦးေဆာင္မႈေအာက္မွေနကာ လူထုတိုက္ပြဲအသြင္မ်ိဳး တိုက္ပြဲ ၀င္ခဲ့သည္မွာ ရက္သတၱတပတ္မွ် ၾကာျမင့္ခဲ့ၿပီျဖစ္သည္ကို လူႀကီးမင္းတို႕အသိပင္ျဖစ္ပါသည္။ ထိုအေတာ အတြင္း က်ဆံုးခဲ့ရသည့္ ျပည္သူႏွင့္သံဃာမ်ားစြာရွိေနသလို၊ လက္ရွိအဖမ္းဆီးခံ၊ အႏွိပ္စက္ခံေနရသည့္ ျပည္သူ လူထုႏွင့္ သံဃာမ်ားလည္း မ်ားစြာရွိေနၿပီျဖစ္ပါသည္။

ထို႕ေၾကာင့္ ယခုအခ်ိန္သည္ ျပည္တြင္း၏အင္အားကိုသာမက ျပည္ပမွ လူႀကီးမင္းတို႕ကပါ ၀ိုင္း၀န္းပါ၀င္ လုပ္ေဆာင္ၾကရမည့္ ကာလဟု ယူဆမိပါသည္။ ထို႔အတြက္ေၾကာင့္ လြတ္ေျမာက္နယ္ေျမမွ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ ေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ လက္နက္ကိုင္၊ လက္နက္မဲ့ တိုက္ပြဲ၀င္ေနၾကသူမ်ားအေနႏွင့္ ျပည္တြင္းကလူထုႀကီး၏ သတၱိကို ေလးစားေသာအားျဖင့္လည္းေကာင္း၊ အားျပဳျခင္းအားျဖင့္လည္းေကာင္း၊ ျပည္ပလြတ္ေျမာက္နယ္ေျမ မ်ားမွေန၍ နည္းလမ္းမ်ိဳးစံုအသံုးျပဳကာ ျပည္တြင္းကိုအေထာက္အပံ့ေပးရန္အခ်ိန္တန္ၿပီဟု ယူဆမိပါသည္။ ျမန္မာျပည္သူအားလံုး၏ဘံုရန္သူ သာသနာဖ်က္မင္းဆိုးမင္းယုတ္ နအဖစစ္အစိုးရအား ဘက္ေပါင္းစံုမွ ဖိအားေပးလုပ္ေဆာင္သင့္ၿပီဟု လည္းထင္မွတ္မိပါသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ဒီမိုကေရစီအေရးလႈပ္ရွားမႈတြင္ ဦးစီးဦးေဆာင္လုပ္ေဆာင္ႏိုင္သူအမ်ားစုမွာ နအဖမွ ဖမ္းဆီး ထားသူမ်ားမွလြဲလ်င္ ျပည္ပတြင္သာေရာက္ရွိေနၾကပါသည္။ လူႀကီးမင္းတို႕အေနျဖင့္ လူထုလိုက္ပါမႈကို တကူးတက စည္းရံုးစရာမလိုပဲ ယခုရရွိေနၿပီျဖစ္သျဖင့္ လြတ္ေျမာက္နယ္ေျမအသီးသီးမွ ယခုျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အေျခအေနႏွင့္ကိုက္ညီေသာ နည္းဗ်ဴဟာမ်ားခ်မွတ္ကာ စနစ္တက် ဦးေဆာင္မႈေပးေစလိုပါသည္။ ႏိုင္ငံေရး ဆိုသည္မွာ လူထုလိုက္ပါလာေအာင္ စနစ္တက်စည္း႐ံုးလုပ္ေဆာင္ႏိုင္လွ်င္ ေအာင္ပြဲရသည္ခ်ည္း ျဖစ္သည္ကို လူႀကီးမင္းတို႕ သိရွိၿပီးျဖစ္ပါလိမ့္မည္။

လြတ္ေျမာက္နယ္ေျမရွိ ေခါင္းေဆာင္မ်ားကဦးေဆာင္မႈေပးလွ်င္ ျပည္တြင္းကျပည္သူလူထုသည္လိုက္ပါဖို႔ အဆင္သင့္ျဖစ္ေနၾကသည့္ အေနအထားကို ေရာက္ရွိျမင္ေတြ႕ေနရၿပီ ျဖစ္ပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ လြတ္ေျမာက္နယ္ေျမအသီးသီးရွိ ေခါင္းေဆာင္မ်ားက ဦးေဆာင္ဦး႐ြက္ျပဳၿပီး ေခါင္းေဆာင္မႈလိုအပ္ေနသည့္ ျပည္တြင္းမွျမန္မာျပည္သူလူထုကို လမ္းညႊန္ေပးေစလိုပါသည္။

ေခါင္းေဆာင္မ်ားအေနႏွင့္ ေၾကညာခ်က္မ်ားထုတ္ျပန္ရံု၊ သံရံုးမ်ားေရွ႕တြင္ဆႏၵျပေနရံုမွ်နဲ႕ေက်နပ္မေနၾကေစလိုပဲ ျမန္မာႏိုင္ငံဒီမိုကေရစီရရွိေရး၊ ျပည္သူလူထုလိုလားေသာ ျပည္ေထာင္စုစစ္စစ္တည္ေထာင္ေရးကို ျပည္တြင္းမွ ျမန္မာျပည္သူလူထုႏွင့္ပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္သင့္သည့္အခ်ိန္ က်ေရာက္ေနၿပီျဖစ္ေၾကာင္း သတိထားမိေစလိုပါသည္။

၂၀၀၇၊ စက္တင္ဘာတိုက္ပြဲအတြင္းက်ဆံုးသြားခဲ့ရေသာ သံဃာေတာ္မ်ားႏွင့္ ျပည္သူလူထုအာဇာနည္မ်ားကို ေလးစားအသိအမွတ္ျပဳေသာအားျဖင့္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ေပၚေပါက္လာေသာ ႏိုင္ငံေရးအေျခအေန အခြင့္ေကာင္းကို အမိအရဆုပ္ကိုင္သင့္သည္ကို သတိျပဳေစခ်င္ေသာေၾကာင့္လည္းေကာင္း၊ ဤအိတ္ဖြင့္ေပးစာ ကို ေရးသားရျခင္းျဖစ္ပါတယ္။

No comments: