နအဖ မိစၧာတပ္ေတြ ဘုရားကိုေခါင္းျဖတ္သတ္ၾကသည္

နအဖ မိစၧာတပ္ေတြ ဘုရားကိုေခါင္းျဖတ္သတ္ၾကသည္

Saturday, September 29, 2007

ေသာတုဇနဘိကိၡဳ၏အျမင္

entry-content'>

သံဃာထုရဲ႕ သစၥာအဓိဌာန္

“သံဃာထုတရပ္လံုး၏ ပတၱနိကၠဳဇၨနကံေဆာင္မႈသည္ ဗုဒၶ၏ဓမၼစက္အာဏာ အစစ္အမွန္ ျဖစ္သည္။ ဒီကံကိုေဆာင္ၾကတဲ့ သံဃာထုသည္လည္း ဗုဒၶ၏သားေတာ္မ်ားအစစ္အမွန္မ်ား ျဖစ္ၾကသည္။ ဤမွန္ကန္ေသာ သစၥာ စကားေၾကာင့္ … ဗုဒၶသားစစ္ျဖစ္တဲ့ သံဃာထုတရပ္လံုးနဲ႔ ဗုဒၶထားေတာ္မူခဲ့တဲ့ အာဏာနဲ႔ သာသနာေတာ္ကို ဖ်က္ဆီး ေစာ္ကားႏွိပ္စက္ေနၾကတဲ့ ဆန္႔က်င္မ်က္ကြယ္ျပဳသူမ်ား အာဏာရွင္မာနတ္ အားလံုးကို ဗုဒၶရဲ႕ဒဏ္၊ သာသနာေတာ္ရဲ႕ဒဏ္၊ သံဃာ့ကံရဲ႕ဒဏ္၊ ဓမၼစက္ရဲ႕ဒဏ္၊ ျပည္သူမ်ားရဲ႕ဒဏ္၊ ေမတၱာတရားရဲ႕ဒဏ္၊ သာသနာေစာင့္နတ္အေပါင္းတို႔ရဲ႕ဒဏ္ အေပါင္းကို လက္ငင္းမၾကာ ခ်က္ခ်င္းခဏ ဒိဌဓမၼ ရင္ဆိုင္ခံစားၾကေစေသာ၀္”

No comments: